Archivace dokladů ve mzdové účtárně

Typ kurzu: Mzdy, sociální a zdravotní pojištění
Termín konání: 25.06.2014
25.6.2014 - 25.6.2014; 9:00 - 12:00
Lektor: Ing. Růžena Klímová - odborná lektorka v oblasti mzdového účetnictví
Místo konání: Pragoeduca, Na Perštýně 1, Praha 1
Kapacita:
Vedeno v jazyce: čeština
Organizátor: Pragoeduca, a.s.
Všechny kurzy společnosti: kurzy společnosti Pragoeduca, a.s.
Pobočka: Pragoeduca, a.s.
Poznámka k ceně: 2 517,- Kč (vč. 21 % DPH)
Cena vč. DPH: 2 517 Kč


objednat zpět nové hledání

POPIS KURZU Archivace dokladů ve mzdové účtárně

Cílová skupina :

Víte, že archivační lhůta dokladů týkajících se srážky příspěvků odborové organizaci působící u zaměstnavatele činí alespoň 30 let po roce, kterého se příspěvek odborové organizaci týká?


Kurz je určen mzdovým účetním, ale i ostatním zaměstnancům, kteří vytvářejí doklady, které jsou určeny k evidenci, archivaci nebo skartaci.

Zaměření :

Po absolvování kurzu:  • se budete spolehlivě orientovat v archivačních lhůtách, které se vztahují k dokladům v oblasti pracovněprávních náležitostí, k účetním dokladům a dalším dokumentům, s nimiž přichází do styku mzdová účetní a personalista.
Program školení :

• Novela zákona č. 499/2004 Sb., O archivnictví a spisové službě od 1. 7. 2012
• Evidence, uchovávání a vyřazování dokumentů.
• Právní předpisy.
• Základní pojmy
- dokument,
- původce,
- spisová služba,
- archiválie,
- archiv,
- archivní zpracování.
• Spisová služba – pro veřejnoprávní původce.
• Ochrana archiválií.
• Síť archivů v ČR.
• Výběr z ostatních právních předpisů – lhůty pro archivaci archiválií souvisejících se mzdovou a personální agendou
- mzdový list, doklady o pracovněprávních náležitostech,
- účetní záznamy, doklady o srážkách ze mzdy, záznamy o zdravotním pojištění a sociálním zabezpečení,  nemocenském pojištění, ELDP atd.

objednat nové hledání