Základy podvojného účetnictví

Typ kurzu: Finanční účetnictví
Termín konání: 15.09.2014 - 24.09.2014
15.9.2014, 16.9.2014, 22.9.2014, 24.9.2014; 9.00 - 16.00
Lektor:
Místo konání: Pragoeduca, Na Perštýně 1, Praha 1
Kapacita:
Vedeno v jazyce: čeština
Organizátor: Pragoeduca, a.s.
Všechny kurzy společnosti: kurzy společnosti Pragoeduca, a.s.
Pobočka: Pragoeduca, a.s.
Poznámka k ceně: 11 181 Kč (vč. 21 % DPH)
Cena vč. DPH: 11 181 Kč


objednat zpět nové hledání

POPIS KURZU Základy podvojného účetnictví

Cílová skupina :

Víte, jaký je rozdíl mezi valutou a devizou?
Poznáte, jaká je finanční situace podniku?
Rozumíte svým účetním a informacím, které Vám sdělují?


Kurz ej určen začínajícím účetním i manažerům, příp. majitelům firem. Předchozí znalosti nejsou vyžadovány.

Zaměření :

Po absolvování kurzu  • získáte základní znalosti v podvojném účetnictví,
  • porozumíte běžným účetním pojmům,
  • osvojíte si základní přehled o vybraných účetních případech a informacích obsaženým v účetních závěrkách (účetních výkazech)
  • oceníte srozumitelnost výkladu zaměřeného n a posluchače bez předchozích znalostí účetnictví. 
Program školení : • Základní pojmy z oblasti podnikání, účetnictví a daní.
• Právní úprava účetnictví
- účetní jednotka,
- od kdy do kdy se vede účetnictví,
- předmět účetnictví,
- kdo vede účetnictví,
- účetní období,
- oceňování,
- inventarizace,
- náležitosti dokladů.
• Principy a účetní zásady podvojného účetnictví.
• Směrná účetní osnova a její struktura.
• Základní účetní případy.
• Účetní závěrka
- rozvaha,
- výkaz zisku a ztráty,
- příloha účetní závěrky,
- další prvky účetní závěrky
objednat nové hledání