Vyberte si z nabídky kurzů v oboru Právo a legislativa

Lokalita:
OblíbenýPraha

Právo a legislativaPŘEDPISY O ZAMĚSTNANOSTI

OblíbenýPraha

Právo a legislativaUMISŤOVÁNÍ STAVEB – PRAKTICKÝ POHLED S POUKAZEM NA ZMĚNY PŘIPRAVOVANÉ NOVELOU STAVEBNÍHO ZÁKONA

OblíbenýPraha

Právo a legislativaBYTOVÁ DRUŽSTVA V PRAXI – HOSPODAŘENÍ, ÚČETNICTVÍ A DANĚ

OblíbenýPraha

Právo a legislativaZÁKONÍK PRÁCE V PRAXI – SPECIÁLKA

OblíbenýPraha

Právo a legislativaŠkolení: Aktuální právní témata marketingu

Praha

Právo a legislativaZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ ZE TŘETÍCH ZEMÍ V ČR A VYSÍLÁNÍ PRACOVNÍKŮ DO TĚCHTO ZEMÍ – BILATERÁLNÍ SMLOUVY

Praha

Právo a legislativaODŠKODŇOVÁNÍ PRACOVNÍCH ÚRAZŮ DLE ZÁKONÍKU PRÁCE A ROZHODOVACÍ PRAXE SOUDŮ

Praha

Právo a legislativaPLATEBNÍ STYK PRO UŽIVATELE – AKTUÁLNÍ PRÁVNÍ ÚPRAVA VČETNĚ ZMĚN

Praha

Právo a legislativaZPRACOVÁNÍ DAT V RÁMCI MODERNÍCH TECHNOLOGIÍ

Praha

Právo a legislativaNOVÁ ÚPRAVA PRÁCE Z DOMOVA, DOVOLENÁ ZAMĚSTNANCE OD ROKU 2017 – NOVÁ PRAVIDLA

Praha

Právo a legislativaZNAČKA Z POHLEDU AUTORSKÉHO ZÁKONA A ZÁKONA O OCHRANNÝCH ZNÁMKÁCH

Praha

Právo a legislativaINSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ ZEJMÉNA Z POHLEDU VĚŘITELE PO NOVELE INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

Praha

Právo a legislativaVYBRANÉ A KOMPLIKOVANÉ OTÁZKY PRACOVNÍHO PRÁVA

Praha

Právo a legislativaMINIMUM ÚČETNICTVÍ PRO PRÁVNÍKY ANEB JAK LÉPE POROZUMĚT OBCHODNÍMU PRÁVU

Praha

Právo a legislativaVEŘEJNÉ ZAKÁZKY V ROCE 2017 – NOVÝ ZÁKON O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

Praha

Právo a legislativaPREVENCE A OBRANA PŘED NAŘČENÍM ZE ŠVARCSYSTÉMU

Partneři kategorie

  • agentura Motiv P
  • Dobrý web, s.r.o.
  • 1. VOX a.s.