Vyberte si z nabídky manažerských kurzů

Lokalita:
Praha

Personální managementZaměstnávání cizinců v ČR a vysílání pracovníků do zahraničí v praxi 2020

Praha

Personální managementPeněžní a nepeněžní plnění včetně benefitů poskytované zaměstnancům v roce 2019 a v roce 2020

Praha

Personální managementSPECIALISTA VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE - jak komplexně uchopit vzdělávání zaměstnanců

Personální managementON-LINE KURZ: Nemocenské pojištění a pojistné na sociálním zabezpečení 2020

Praha

Personální managementLinkedIn pro personalistu profesionála

Praha

Personální managementProblémy s dotacemi a jak na ně, v teorii a praxi

Praha

Personální managementProblematičtí zaměstnanci aneb „drahé“ chyby zaměstnavatelů

Praha

Personální managementSpráva dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících

Praha

Personální managementŘízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC

Praha

Personální managementPersonální a mzdová problematika v praxi roku 2020

Praha

Personální managementPoskytování zdravotních služeb cizincům – rozsah péče, ceny, účtování zdravotní pojišťovně, správné administrativní postupy, souvislosti

Praha

Personální managementOsobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a nového zákona o ochraně osobních údajů

Praha

Personální managementNovela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního práva

Praha

Personální managementNáhrada škody v obchodní praxi – výklad, judikatura, praktické příklady

Praha

Personální managementÚčetní závěrka roku 2019 u nestátních neziskových organizací

Praha

Personální managementCestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2020

Partneři kategorie