Aktuálně vypsané kurzy školitele

Praha

Účetnictví a daněDaň z přidané hodnoty pro rok 2019 – komplexní pohled

Praha

Personální managementÚčetnictví pro nestátní neziskové organizace

Praha

Personální managementVeřejné zakázky v každodenní praxi a za použití modelových situací a v roce 2019

Praha

Koučink a mentoringZákladní orientace v personalistice

Praha

Účetnictví a daněÚčetní a daňové doklady, vyúčtování respektive fakturace dle změn předpisů v roce 2019, smlouva pro vedení účetnictví

Praha

Management a leadershipZvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou

Praha

Finance a ekonomikaJak odhadnout hodnotu nemovité věci (a správně se rozhodnout o koupi/prodeji)

Praha

Účetnictví a daněČasové rozlišení, dohadné položky, tvorba a čerpání rezerv, účtování cizích měn, kurzové rozdíly

Praha

Účetnictví a daněOdštěpný závod (organizační složka podniku) v ČR a v zahraničí – právní, účetní a daňová problematika

Praha

Management a leadershipAktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě

Praha

Účetnictví a daněDaň z příjmů fyzických osob pro rok 2019 – komplexní pohled

Praha

Personální managementŘízení nákladů firmy a organizace i businessu, rozpočtování a komplexní řízení investic a projektů v moderním pojetí i užití

Praha

Management a leadershipRychločtení a racionální čtení – dvoudenní intenzifikovaná forma

Praha

Účetnictví a daněSpotřební daně, ekologická daň pro rok 2019 – komplexní pohled

Personální managementON-LINE KURZ: Zaměstnávání cizinců 2019

Praha

Personální managementPovolování provádění staveb

Spolupracujeme

  • GRADA
  • personalista.com
  • Exponet
  • EPD