MMI poskytuje online personalistiku bez papírů již také malým a středním organizacím

Liniovým manažerům poskytuje intuitivní nástroje usnadňující vedení týmu. HR plus UNI zbavuje organizaci udržování excelů, přeposílání emailů a zbytečného papírování. Protože běží i nad jiným software pro mzdy a personalistiku, organizace se nemusí zbavovat svého fungujícího řešení.

HR plus UNI pokrývá všechny klíčové oblasti personální práce malých a středních organizací. 

Je k dispozici jako služba (SaaS) v cloudu za příznivou cenu. Pro zákazníka využívání služby v cloudu znamená, že žádné další náklady na servery, instalace ani podporu IT útvarem nejsou potřeba, všem uživatelům stačí pro práci s HR plus UNI internetový prohlížeč. Řešení je provozováno na zabezpečených serverech v profesionálních datových centrech.

MMI, technologická a konzultační společnost, implementuje od roku 1994 softwarová řešení pro HR a organizační management. Vlajkovou lodí většiny řešení, implementovaných v řadě středních a velkých organizací, je online aplikace HR plus. Řešení HR plus UNI vychází ze stejné koncepce a navíc je přednastavené na základě zkušeností a nejlepší praxe s cílem rychlého zavedení do provozu.


„MMI má dlouholeté zkušenosti s vývojem a provozem aplikace HR plus, která usnadňuje sdílení personálních údajů a činností napříč celou organizací", říká František Mika, ředitel společnosti. „Novou aplikační službu HR plus UNI vnímá MMI jako velkou příležitost pro malé a střední organizace, které se potýkají se zpracováním personálních údajů v nepropojených excelových tabulkách. Díky přednastavené online aplikaci HR plus UNI mohou zákazníci začít využívat novou službu v krátké době bez složitých instalací a implementací a přitom nadále využívat vše, co se jim osvědčilo."

Podrobnější informace o možnostech a přínosech řešení HR plus UNI jsou na webových stránkách www.hrplus.cz.

 

MMI vyvíjí a implementuje integrované softwarové aplikace pro podporu řízení lidských zdrojů určené pro střední a velké organizace. Na trhu působí od roku 1994.

 

Kontakt:
František Mika, ředitel, MMI, s.r.o.
Mobil: +420 606 644 466
Email: [email protected]
Matěchova 127/3, 140 00 Praha 4
Web: http://www.mmi.cz/

 

MMI poskytuje online personalistiku bez papírů již také malým a středním organizacím

Doporučené kurzy