Mezi zaměstnanci jsou nejžádanější školení odborných dovedností

„Stále platí, že do rozvoje zaměstnanců investují spíše velké firmy, střední a malé firmy častěji hledají „hotové“ zaměstnance se zkušenostmi. I když pozorujeme určitý posun – některé dynamické mladé malé firmy naopak na vysoké kvalifikaci a nadstandardním vzdělávání zaměstnanců založily svůj úspěch, zejména v rychle se rozvíjejících technických oborech,“ říká Zuzana Lincová, ředitelka Profesia.cz. 

Stále platí i to, že firmy raději investují do školení „tvrdých“ dovedností, především specializovaných kurzů zaměřených na konkrétní odborné znalosti, bez nichž zaměstnanci nemohou práci vykonávat. Školení měkkých dovedností, která byla považována spíše za nadstavbová a zbytná, začínají ale v současné době stoupat na významu. Firmy si uvědomují, že tyto interpersonální dovednosti často rozhodují o jejich úspěchu na trhu a schopnost komunikovat se zákazníky nebo motivovat kolektiv jsou v konkurenčním prostředí často nejpodstatnější. 


A jak vypadá zájem o jednotlivé typy školení z pohledu návštěvníků pracovního portálu Profesia.cz? Největší zájem je i ze strany potenciálních zaměstnanců o školení tvrdých dovedností, tedy odborná školení související s profesí, která preferovalo 42 % respondentů. Očekávaně velký zájem vyjádřili návštěvníci o jazykové kurzy – ty by chtělo absolvovat 21 % respondentů. Manažerské kurzy jsou zajímavé pro 15 % respondentů, 12 % respondentů uvedlo jako z jejich pohledu nejpřínosnější školení měkkých dovedností a 10 % IT školení.ASPEN.PR s.r.o.
Na Struze 7, 110 00 Praha 1
tel.: 222 222 592 | gsm: 724 012 612
[email protected] | | www.aspen.pr
 
 
Mezi zaměstnanci jsou nejžádanější školení odborných dovedností

Doporučené kurzy