„Reklama je o dobrých nápadech!“ říká lektor Vít Baloušek ...

Marketing školíte 7 let. Co vás na tomto oboru fascinuje? Jsou vaše školení v něčem jiná, než kurzy marketingu jiných firem?

Fascinují mne ty obrovské možnosti reklamy a její obrovský vliv na podnikání, na kulturu, společnost, historii lidstva - dnes jsou to také výzvy v oblasti společenské odpovědnosti, charity, ekologie a morálky.

Testovací otázka: Spočítejte si, kolik reklamních sdělení zažijete každý den - od probuzení až po usnutí.

Oproti roku 1989 je to raketový nárůst, tehdy to byly jen reklamy typu „pan Vajíčko" a bezduché komunistické agitky stylu "Se Sovětským svazem na věčné časy a nikdy jinak" (nějak to komunistům nevyšlo, stejně jako „Tisíciletá říše" Adolfa Hitlera...) . Ano, reklama hýbe světem - reklama může změnit tento svět! Reklama není a priori dobrá ani špatná, je to jen prostředek pro sdělení - je taková, jakou ji my společně vytvoříme. Pro tvorbu reklamy je nutné kreativní myšlení - a to je schopnost, kterou vyžijete při rozvoji podnikání, firemní vise pramení jedině z kreativity! Reklama je postavená na nápadech, na dobrých nápadech. Podívejte se třeba na značku Apple - firma, která je synonymem pro geniální nápady a technologie v oblasti osobních počítačů, udělala také spoustu geniálních reklam...

Jak vidíte na www.goodideas.cz - jsme zaměřeni na oblast reklamy, neboli reklamní komunikace - to je segment, který lze poměrně snadno a rychle bez navýšení nákladů změnit směrem k lepším výsledkům - a to může být pro mnoho firem zajímavé především v období ekonomických úspor. Stačí změnit interní firemní procesy, vytvořit motivační program - a především vyškolit tým a managery, kteří budou změny v praxi realizovat. Pochopitelně všichni zúčastnění v procesech musí mít o věcech přehled - reklama je maximálně týmová práce, zájmy jednolivce převyšují zájmy celku, tomu neujdete, chtě nechtě.

Rozdíl v našem přístupu: je to orientace na reálné potřeby klienta - tedy není tu žádná teorie pro teorii, ale školení formou workshopu. Je to aktivní trénink, osvojení si know how, společné tvoření. Poznáte, že reklama má své zákonitosti a lze najít jednotný systém, jak všechny klíčové znalosti prohlubovat. Jsem praktikem a teprve poté teoretikem: nelze školit něco, co sami neznáte. V oboru reklamy stále pracuji - snažím se tedy aplikovat i nejnovější marketingové trendy, které dávají smysl. Je to vzájemné předávání zkušeností z praxe. Vždy se zaměříme na nějaké aktuální projekty a potřeby klienta a podle toho se školení odvíjí. Snahou je naplnit očekávání zadavatele a ne dělat nějaké školení pro školení. Stejně tak dokážeme nastartovat, iniciovat potřebné změny ve firmě - tedy navrhneme i skutečné řešení pro danou firmu, kudy by se její komunikace měla ubírat...

Nedávno jste napsal knihu "Žijte a myslete kreativně". Co vás k tomu přivedlo, kde jste čerpal inspiraci a jaký byl čtenářský ohlas?

Moje kniha je prvotinou v České republice, je to první systematický návod krok za krokem jak tvořit reklamu a reklamní kampaně ve všech klíčových souvislostech, je to specificky orientované na náš trh se všemi jeho specifiky - kulturou, mentalitou, chováním... Zahraniční knihy jsou někdy obtížněji aplikovatelné na náš lokální trh - máme menší rozpočty, chybí povědomí o některých postupech, které jsou v zahraničí běžné, a také využíváme jiné sociální sítě.

Poznal jsem důvěrně prostředí mnoha velkých reklamních agentur buď přímo jako zaměstnanec a nebo jako externí spolupracovník - a časem mi došlo, že při tvorbě reklamy se opakuje několik základních modelů a scénářů, které se různě prolínají - jen pro ilustraci některé z nich :
• otázka kvalitního zadání ve formě briefu
• spolupráce týmu a jeho vyškolení
• motivace
• kompetence ve firmě
• využívání kreativních metod
• projektové řizení a časové plány...
Absolvoval jsem stovky obchodních jednání s klienty z nejrůznějších oborů a pochopil jsem, že tyto situace lze také systematicky analysovat, např.:
• strategické myšlení a plánování
• výše rozpočtu
• odbornost týmu
• kreativita versus prodej
• rozhodovací pravomoce...
Sebral jsem tedy zkušenosti za 19 let v reklamě a marketingu. Kniha vznikala dlouhá léta během školením nejprve jako skripta a poté jako souvislý text a příběh. Snažím se psát srozumitelně a pokud možno snad i vtipně /o, jaká troufalost - to ať posoudí jedině sám čtenář!/- reklama nesmí být nuda. Kniha - to je přece krásná věc /omlouvám se všem majitelům elektronických čteček a ebooků/ a četba je úžasná činnost! Sám jsem vášnivým čtenářem, takže touha napsat knihu a stát se spisovatelem byla obrovská...

Nekritické vnímání reklamy může zavést na scestí. V reklamě se točí obrovské peníze a energie, přesto u nás není zvykem si o tomto oboru přečíst nějakou příručku, jít na kurz - vnímáme to někdy jako vaření: tomu přece rozumí každý, kdo to někdy vyzkoušel, přesto se to někdy nepodaří a nedá se to jíst - navíc všichni víme, že jídlo od šéfkuchaře by měla být skutečná delikatesa - to je jádro pudla: i v reklamě hledejte odborníky, skutečné šéfkuchaře, právě ti umí připravit výtečnou reklamu! Pro srovnání - tv pořady šéfkuchaře mistra Pohlreicha jsou velice populární - takové pořady o reklamě a celospolečenský zájem o ní nám zatím tak nějak chybí...

Kniha je inspirací pro všechny tvůrce reklamy, zadavatele reklamy i širokou veřejnost. Čtenářský ohlas je dvojího druhu: odborníci oceňují, že mají v ruce konečně první příručku orientovanou na náš trh. Je to příručka nejen pro tvůrce reklamy, ale především pro zadavetele z řad klientů - principy tvorby reklamní komunikace jsou natolik obecné a universální, že je tak trochu jedno, jestli investujete do reklamy 10.000 Kč nebo milion korun - řečeno s nadsázkou. Veřejnost poznává, že konečně jasně vidí ve všech detailech tu pomyslnou skrytou část ledovce. Tvorba reklamy bývá zahalena tajemstvím a nyní poodhalíme ten závoj. Navíc kniha není jen striktně o kreativitě v reklamě, ale také o kreativitě a kreativním myšlení jako takovém. Je to jen stručná příručka - každá kapitola by mohla mít 1000 stránek, tak široké je to téma! Ideální je knihu si přečíst: http://knihy.cpress.cz/zijte-a-myslete-kreativne.html

O marketingu byla napsána řada knih a učebnic. Máte nějakého oblíbeného autora a knihu?

Takový zajímavý aktuální počin je kniha s názvem „Restart" - ukazujete to, že svůj přístup k podnikání můžete i radikálně změnit! Více zde: http://www.melvil.cz/kniha-restart

Jaký je váš názor na sociální sítě? Jak se české firmy vyrovnaly se zapojením tohoto média do svého marketingového mixu?

„To se mi líbí" - to je mantra našeho věku. Sociální sítě jsou skutečně žhavé téma - je to mnohovrstevnatá skutečnost. Je to novinka, změna, výzva, posedlost, závislost a také obchodní příležitost! (Haha, asi největší radost z toho mají tajné služby, v čele se C.I.A. a F.B.I. - ovšem na druhou stranu musí řešit úniky informací typu causa Wikileaks...) Pomáhá to zvýšit informovanost, zapojit lidi do spolutvorby značky, získat zpětnou vazbu od zákazníků, dosáhnout spokojenost zákazníků, podpořit jejich věrnost - pokud je to interaktivní dialog. Ovšem pokud např. firemní stránku Facebook spravuje nepříliš zkušený odborník, nestačí včas a správně reagovat na podněty zákazníků - může to být i více škody než užitku!

Nelze hodnotit firmy ve vztahu k sociálním sítím jako celek, firmy jsou velice rozdílné jako my lidé jsme různí /vše se také neustále vyvíjí/ - některé firmy sociální sítě využívají úspěšně, jiné tato kapitola teprve čeká - a část firem na sociálních sítích sice nějak existuje (spíše přežívá), ale zdaleka nevyužívají daný potenciál. Jsou zde i firmy, které totálně chybují - např. namísto firemního profilu mají osobní profil, což jim může Facebook kdykoliv smazat... My se soustředíme na zařazení sociálních sítí do jednotné komunikační strategie, napojení na další části komunikace značky - pojmenujeme nekompromisně také výhody i rizika sociálních sítí. Virální video je zatím bohužel u našich firem nedoceněnou kapitolou - ovšem musí se investovat namísto do nákupu medií do scénáře a produkce - nicméně video potom svou mimořádnou kreativitou skutečně zaujme! Natočit logo firmy nebo packshot není principem jak zaujmout zákazníka...kreativita zde musí být přímo geniální, aby si virální video lidé sami přeposílali.

Jak jde podle vás dohromady reklama a vzdělávání?

Podívejte se do sekce http://www.goodideas.cz/kreativni_inspirace/ a rázem Vám bude jasné, že reklama je opravdu obrovské téma - kdyby někdo chtěl jen sledovat všechny aktuální světové trendy, mohl by to být tým desítek lidí a nedělat nic jiného! Naštěstí není cílem sledovat trendy, ale řešit reálné projekty...

Testovací otázka: Kolik u nás znáte firem, které nabízeji systematické vzdělávání v oblasti reklamy?
Máte pravdu, kurzů reklamy nenajdete u nás přespříliš... Ovšem širší obor marketingu obsahuje stovky kategorií - tam je nabídka na trhu vzdělávání pestrá a široká, ovšem je také mnohem těžší si vybrat - někdy to vypadá, že na marketing tady máme více odborníků než neodborníků... z pohledu zadavatele je zde jednoduchá rada: vybírejte si lektory - osobnosti!

Reklama je samostatný svébytný obor, který nutně potřebuje systematické dlouhodobé vzdělávání. Nežijeme ve světě ideálů, v běžné každodenní praxi prostě není čas na nějaké hlubší úvahy a analysy, takový prostor najdete jedině na kurzech! Neumíte si představit, jak bouřlivé výměny zkušeností i v rámci lidí z jedné firmy a jednoho oddělení lze zažít právě na školení, takový prostor pro diskusi nelze jinde vytvořit. Reklama také pracuje s termíny - odborné pojmy ovšem může každý vnímat různě a sjednotit se v pochopení významu slov je základem pro porozumění a diskusi. Navíc pěstujete firemní kulturu - firemní procesy začnou fungovat podle jednotného nastavení, není to jen „hašení požárů", ale dlouhodobá práce podle metod project managementu. Kdo chce dosáhnout lepší výsledky - nejrychlejší cesta je investovat do vzdělávání!

Jak vidíte budoucnost reklamy obecně?

Reklama má na nás obrovský vliv, formuje zásadně naši společnost, kulturu, média - reklama často ovlivní, koho zvolíme ve volbách, kam pojedeme na dovolenou, jaký vůz si koupíme, jaké pivo pijeme, kde bydlíme, jak se oblékáme, na co jdeme do kina, co si pořídíme v supermarketu, jaký máme počítač... - jen si to povětšinou neuvědomujeme, ani to nestudujeme, bereme to jako automatickou součást života, která nestojí za řeč - nechceme si přiznat, že nás někdo a něco ovlivnilo, že my sami nejsme vždy strůjcem svého štěstí, ale necháme se výrazně ovlivnit! Reklama zrcadlí naše hodnoty a naše myšlení v poměru 1:1.

Stačí se podívat na fašistickou reklamu /viz např. můj článek http://trendmarketing.ihned.cz/c1-51944290-propaganda-tajna-zbran-nacistu a vidíte, jak reklama doslova psala dějiny - stejné to bylo v komunistických totalitních režimech. Masová manipulace vědomí a informační embargo je tou nejvíce ďábelskou zbraní, protože lidé bez kritického uvažování a možnosti srovnávat informace někdy uvěří tomu, co je napsáno na každém rohu, v novinách, co se říká v rozhlase a v televizi - i když je to zcela v rozporu se základními morálními pravidly, s lidským svědomím... Aktuálně takový konec jedné velké „pseudoideologie", dokonce zformované v „Zelené knize", můžete sledovat v dnešních dnech v Lybii. A to pan plukovník Kaddafí (dokonce prý donedávna nejbohatší muž světa!) investoval miliony dolarů do vylepšení své mediální image: http://edition.cnn.com/2011/WORLD/africa/04/06/libya.gadhafi.image/index.html?iref=allsearch

Jako každý diktátor tvrdil, že mu jde jen o zájmy Lybijského lidu - a to se „rebelové" divili, když se probojovali do jeho sídla v Tripolisu a viděli, že mu šlo jen o zlato, šperky, drogy, prostitutky, yachty, bazény a bohatství pro jeho vlastní rodinu... a tím svým pověstným golfovým vozíkem se projížděl v úzkých chodbách podzemních štol, aby mátl případné pronásledovatele.

Reklama tady byla, je a bude - reklama bude taková, jaká bude budoucnost. Společenské hodnoty se mění již dnes - silné je např. ekologické téma, i když je to někdy bohužel jen politický argument a nejde o skutečnou touhu po dobru a po pravdě. Reklama plní stále intensivněji vzdělávací roli - můžeme to vidět např. na bezpečnosti silničního provozu, mohou to být další charitativní či společenská témata, doplňte si prosím sami jaká...
Názorný příklad:
v naší zemi již nemáme peníze na armádu - uvěřit tomu, že 30.000 profesionálních vojáků ubrání 10 milionů obyvatel, to nezkousne ani autorka Harry Poterra - kdyby ministerstvo obrany dalo peníze na osvětovou kampaň, tak bychom mohli třeba vytvořit domobranu podobně jako ve Švýcarsku, lidé by si třeba nakoupili uniformy a vybavení ze svého, kdyby existoval nějaký cenově výhodný armádní eshop, avšak je nutné nejprve změnit image armády z jakési Švejkovské zbytečné instituce, popřípadě čistě komerčního kalkulu bohatého žoldáka na zahraniční misi - trocha lásky k vlasti by neškodila...

Zrušit reklamu je komický požadavek, protože každý podnikatel si ,jak se říká, vyrábí reklamu i svým renomé - navíc každé logo či označení obchodu je také reklamou, vizitka je také reklama, firemní web je reklamou... Můžeme jen prognostikovat rostoucí podíl direct marektingu - tedy přímého oslovení zákazníků. Televize tady navzdory všem prorokům zůstane, její role je nezastupitelná - z pohledu zákazníka. Sociální sítě budou postupně stále více obsazovat roli emailové komunikace a sms zpráv...

A jak vidíte budoucnost reklamy na internetu a vůbec budoucnost internetového marketingu?

Jsme provázáni s Internetem stále víc a víc, trávíme na něm více času (důkazem jest i tento článek), plus Internet je dostupný i na mobilech - investice do špičkové webové presentace a online marketingu by měla být pro mnoho firem prioritou! Můžete „ušetřit" a mít web třeba za 5.000 Kč - otázkou je, kdo Vás potom bez SEO na Internetu najde a případně jak na něj taková webová prezentace zapůsobí, jaký zanecháte na zákazníka dojem... Investovat se vyplatí, protože první dojem je u webu to nejdůležitější - a struktura webu plus hodnotný obsah rozhodne o spokojenosti návštěvníka, který se staně poté jeho uživatelem. Je lepší si tedy najmout opravdové odborníky - jinak budete časem web předělávat, hledat lepšího dodavatele, řešit problém se zklamanými zákazníky, kteří nepochopili danou funkcionalitu - nakonec tedy neušetříte, ba právě naopak!

Mluví se tu také o bannerové slepotě, ta ovšem pramení nejen z přeplněné plochy, ale i nevhodného cílení reklamy, případně nudné kretivity... Křivka investic do online marketingu vzrůstá a navíc lze výsledky do detailů měřit /to je např. u billboardů poněkud obtížnější - leda že vytvoříte např. speciální telefonickou linku napsanou jen na billboardech/ - i když někdo může třeba shlédnout PPC reklamu v práci, prokliknout na inzerovaný web, ale objednávku/nakup zboží či služeb/ udělá až doma ze svého počítače, což nelze ze statistiky návštěvnosti vyčíst... web je investice do vlastní budoucnosti, je to rostoucí organismus, který roste s firmou.

Ještě malá odbočka na závěr - naše civilisace je postavena na zdrojích energie: elektřina, plyn, ropa. Ve chvíli, kdy jsme napojeni na jadernou energetiku a nevyužíváme alternativní zdroje, může přijít nějaká katastrofa /nejen zemětřesení nebo tsunami, ale třeba migrace obyvatel, teroristé nebo válečný konflikt, či jen nedostatek dodávek např. z Ruska/ a v ten okamžik jsme bez energie a bez Internetu! To by bylo pro naši civilisaci těžké zajistit okamžitě náhradní zdroje komunikace, přenést firemní systémy jinam... I když, lidská nápaditost nezná mezí: víte, že poštovní holuby se využívali pro přenos zpráv intensivně právě za II. světové války?

Nedělejme si starosti - lidstvo je naštěstí kreativní a vždy lidé dokáží něco dobrého vymyslet!

Školíte, píšete knihy, prozraďte nám, existuje něco, co byste se vy rád v budoucnu ještě naučil?

Potřeboval bych žít tisíc let, abych stihl dodělat všechny naplánované projekty, přečetl tisíce knih, procestoval spoustu překrásných míst, poznal zajímavé inspirativní lidi a věnoval se dostatečně těm dobrým lidem, které jsem již na své cestě potkal, poslechnul si všechny skladby Bacha, Mozarta a Monteverdiho, vybojoval svobodu pro Tibet, meditoval v Himalayských jeskyních ... - touhy se stále rodí nové a nové, jednu uspokojíte a hned je tu deset jiných, znáte to... No, člověk má vyměřený na svůj život krátký čas - tedy člověk stihne, co stihne. Čas života a smrt je spravedlnost, která nás jak lidské bytosti spojuje - bez ohledu na výši příjmu, vzdělání, rasu, inteligenci... Určité věci nelze změnit, délka života je jednou z mnoha.

I když dnes je v modě nestíhat, být šíleně „busy" - nemáte také ten pocit?!

Upřímnost k sobě samému je základem pokroku - tedy schopnost určit své přednosti i nedostatky, sebektritika je nutná - jinak podlehnete ilusi a žijete jen „ve svém světě". Mám pocit, že jsem nyní spíše na začátku cesty - člověk vidí stále nové a nové souvislosti, poznání je nekonečné! Kdo si myslí, že je na konci cesty, je na jejím začátku.

„Reklama je o dobrých nápadech!“ říká lektor Vít Baloušek ...

Doporučené kurzy