Návrat z mateřské dovolené do zaměstnání

Má výhodu v tom, že zná svou práci, své kolegy, své nadřízené, případně své podřízené. Dokáže si ze získaných informací utvořit obrázek o tom, o co svou nepřítomností přišel či čemu se s úspěchem vyhnul. Zkrátka takový návrat není vůbec jednoduchý, a to mluvíme o člověku, který se vrací odpočatý a neřeší existenční problémy, alespoň v onu danou chvíli.

O co hůře jsou na tom ti, kteří se chystají vrátit do pracovního procesu po několika dlouhých měsících či dokonce letech! Ať už byl důvod jejich zaměstnanecké "absence" jakýkoliv, ocitají se na břehu tenké ale hluboké vodní strouhy, kterou je potřeba zdolat jedním skokem. Zdálo by se, že člověk v produktivním věku by měl mít vždy dost sil k odrazu a zdárnému doskoku, ale všeobecně nevhodné ekonomické klima podlamuje jednotlivci nohy už kilometry před startem. Jak se k tomu skoku mezi pracující nejlépe připravit, co natrénovat, které svaly a mozkové závity nejvíce posílit, aby člověk nejen doskočil, ale aby se na tom pracovním břehu také udržel? Takové otázky si kladou nejen klienti úřadů práce, ale i "maminy" vracející se po několika letech na své původní pracovní místo. Pojďme teď chvíli mapovat situaci těch druhých, zdánlivě štěstnějších.

Den, kdy se žena na mateřské dovolené rozhodne, že nastoupí znovu do práce, by měl časově hodně předcházet plánovanému datu nástupu, aby měla dostatek prostoru k přípravě na tuto zásadní změnu. Několik let v čistě domácím zápřahu si zcela jistě vybralo svou daň. Pokud si myslíte, že stačí obnova šatníku a kadeřník, pak se hluboce mýlíte. Zevní změna je důležitá, protože už se neskryjete ani za kočárek či sporák, ale důležitější jsou změny ve vás. Za dobu vaší nepřítomnosti došlo i ve vaší firmě ke spoustě změn a s těmi je třeba se seznámit a umět na ně správně reagovat. Možná namítnete, že se pravidelně informujete na internetových stránkách své firmy o jejím vývoji. Nezapomínejte však na to, že tyto stránky jsou určeny především široké veřejnosti potencionálních zákazníků či klientů. Tam firma žádné své vnitřní problémy řešit nebude, ale právě ony se vás mohou zásadně dotýkat. Vstupte tedy do kontaktu s někým důvěryhodným z vašeho pracovního okruhu. Vyptávejte se na situaci, na nové kolegy, na strukturu pracovních činností, které se od vás očekávají, zkrátka informujte se přímo u zdroje. Během vaší nepřítomnosti mohlo dojít i ke změnám ve firemní kultuře. Jste si určitě jistá, že tmavý kostýmek, který jste kdysi s úspěchem oblékala, je ve vaší společnosti stále "in"? Budete sdílet kancelář stále se čtyřmi kolegy nebo se firma přestěhovala a budete sedět v "open space" s padesátkou dalších? Má vaše společnost stále stejné rozvrstvení nebo některá oddělení zrušila a jejich činnost "outsourcuje"? Stala se vaše společnost součástí zahraničního koncernu a všichni zaměstnanci teď musí umět minimálně pozdravit v rodném jazyce vašeho chlebodárce? Kroutíte hlavou nad cizími zde použitými výrazy? Tak se přestaňte divit a začněte se učit, protože tak se teď běžně na pracovištích mluví. Spolupracovníci si píší e-maily místo rozhovorů na chodbě, zúčastňují se akcí teambuildingu a pravidelně odevzdávají reporty o své práci. Úspěšní pracovníci pak obdrží bonusy v podobě nejrůznějších výhod. Možná vás toto všechno nepřekvapuje, protože tak jste na to byla zvyklá a dokázala jste si s tím poradit. V životě, a v tom pracovním zvlášť, však není nic tak jednoduché, jak se na první pohled zdá.

Nezapomínejte, že tím, že nastupujete do zaměstnání, neopouštíte svůj dosavadní domácí zápřah. Dále budete muset pečovat o rodinné zázemí, teď jen v podstatně menším časovém úseku. Připravte a vychovejte pro tuto skutečnost nejen sebe ale i své rodinné příslušníky. Naučte se nepřenášet problémy z jednoho prostředí do druhého. Věnujte se vždy plně té činnosti, kterou ve správný čas a na správném místě provádíte. Buďte asertivní nejen v práci ale i doma, jinak se se zlou potážete na obou frontách.

Zbývá-li vám do nástupu zaměstnání ještě nějaký čas, investujte ho především do svého osobního rozvoje. Přestaňte odpočívat nad rozčtenými romány a začněte odpočívat od žehlení četbou pro vaši práci důležitých informací. Těšte se aktivně na své zaměstnání, protože jen na takové zaměstnance se těší vaše firma!

Návrat z mateřské dovolené do zaměstnání

Doporučené kurzy