Manažerské vzdělávání s asistencí koní "KŮŇ NAŠEPTÁVA VÝKONNÝM"....

Manažer a kůň? To jsme ještě neslyšeli.

Zdánlivě to vypadá jako velmi nesourodá dvojice, ale podívejte se na to z jiné stránky. Kůň člověka provází po staletí jako zcela reálná bytost a důležitý pracovní pomocník. I přes tuto realitu kůň v lidech vyvolává jakýsi nepopsatelný mystický pocit. Top manažer se setkává s každodennodenní pracovní realitou a zaroveň míří a svůj tým vede za „mystickou" vizí. Umění vést je kombinací reality a mystiky, je o přítomnosti a zároveň o síle budoucí myšlenky a jejího zviditelnění ostatním. Proto se kůň pro tuto transformaci stává nejlepším učebním průvodcem lidským leadrům.

Když se řekne slovo „kůň", u mnoha lidí se objeví obavy, strach, respekt....

Manažer našeptává kůňUž jen pohled na koně ve mě vyvolává silné pocity a uvědomuji si, že stěží najdu ušlechtilejší zvíře. Silným emotivním zážitkem bylo, když jsem zůstal poprvé sám s koněm ve vymezeném prostoru jízdárny. Bezprostřední kontakt ve mne vyvolával pocity strachu a obdivu, ale postupné sbližování mělo za následek změnu emocí v obdiv a touhu po vzájemném porozumění si. Uvědomaval jsem si, že tato blízkost má výrazné energické účinky na moji psychiku. Při praci s koněm se mi povedlo získat jeho pozornost, uvědomoval jsem si, že mohu řídit svůj vlastní osud. Kůň usměrňoval mé sebevědomí, odbourával úzkost, strach a odnímal ze mne projevy stresu. Všechny tyto negativní emoce se přetvářely v pozitivní pocit radosti, kdy mě kůň okamžitě odměnil větší mírou spolupráce.

Jízdárna nebo příroda (něco ve smyslu jak celá metoda probíhá, příhoda z natáčení atd.)

Jedná se o komplexní tréninkový program leadershipu, kde se lektory stávají koně, učebnu nahrazuje písčitá jízdárna a naučené informace ustupují instiktivnímu chování. I když se účastníci velmi často obávají ke koni přistoupit, za celou moji praxi u pouhého pozorování nikdo nevydržel déle než půl dne. Komunikace s koněm neprobíhá z jeho hřbetu, jedná se o soubor interakčních her, které probíhají „ze země". Můžeme si bezpečně vyzkoušet nástroje vůdce - tlak, intenzitu, respekt, pochvalu, důslednost - a zároveň experimentovat s mírou využití těchto nástrojů, dozvědět se něco nového o přirozeném vůdčím stylu sebe i ostatních a především objevit nové možnosti leadershipu. Vzdělávání s koňmi je skutečně zážitkové učení, to znamená, že informaci můžeme zapomenout, ale to co prožijeme, to si pamatujeme navždy. A co zažijeme vedle koní, to si zapamatujeme s dvojnásobnou intenzitou.

Setkáme se příště ještě u koní?

Jistě, na základě silného emočního prožitku jsem si uvědomil, že koně mají také své charakteristické psychické rysy, které se dají definovat a rozčlenit dle námi používané škály čtyř základních živlů (oheň, voda, vzduch a země). Při rozvoji manažerských týmů používáme nástroj 4Elements, který se opírá o originální typologii čtyř živlů, která představuje zajímavou a zároveň užitečnou metaforu pro lidské povahové rysy. Originální a ojedinělý formát propojení práce s koněm umožňuje "tradiční" témata jako jsou sebepoznání a typologie osobnosti, komunikace a vedení lidí, poznat netradičním způsobem.
Mé prožitky a zkušenosti byly pro mne impulsem a výzvou vytvořit společně s Renátou Foldynovou partnerský projekt , který poskytne ucelené propojení manažerského života s přírodou, odpočinkem a léčebnou relaxací, ale zároveň si zachovává ráz edukace managementu. Na závěr si dovolím připojit pozvání na jednodenní workshop za akční cenu, již 9. prosince Hotel a Farma Všetice. Bližší informace naleznete ZDE.

 

Renáta Foldynová www.hordemade.cz
Martin Stolín www.sante-institut.cz

 

Děkuji moc za rozhovor.

Petra Dostálová

Manažerské vzdělávání s asistencí koní "KŮŇ NAŠEPTÁVA VÝKONNÝM"....