Chcete učit děti angličtinu? Navštivte školení "MAGICKÁ UČITELKA"!

Magická učitelka můžete být i vy!  

Výuka jazyků dětí předškolního věku je často probíraným tématem jak rodiči, tak lektory a učiteli v mateřských školách. Mnozí z nás si myslí, že není vhodné zatěžovat dítě dříve, než půjde do školy. Jiní naopak děti podporují v mnoha různorodých aktivitách. Otázkou je, jakým způsobem děti zapojit do vzdělávacího procesu tak, abychom je neodradili dříve, než se dostanou do školních lavic.
Tyto otázky si často pokládají rodiče, ale měli by se nad nimi zamyslet i lektoři a učitelé. V předškolním věku jsou děti velmi vnímavé. Mnohé studie dokazují, že tento věk je pro intelektuální rozvoj dítěte ideální. Byla by velká škoda tento drahocenný čas promarnit. Jistě souhlasíte, že cizí jazyky tvoří nedílnou součást našeho života, a proto je vhodné začít s jejich výukou co nejdříve. Jak ovšem děti předškolního věku učit vybraný cizí jazyk, když neumí číst a psát? Jak prověřovat znalost slovní zásoby a jak ji upevňovat? Jak dlouho by měla výuka trvat? Jaký způsob by měl lektor či učitel zvolit, aby byl proces vzdělávání pestrý a zároveň efektivní?

Na všechny tyto otázky vám dá odpověď naše školení MAGICKÁ UČITELKA!

Rádi bychom vám představili zábavnou inovativní metodu výuky cizích jazyků, jejíž dosavadní výsledky jsou zárukou kvality. Tato metodika vznikla v Itálii a je známá pod názvem „The Adventures of Hocus and Lotus". Je určena pro výuku dětí od 3 do 10 let v mateřských školkách, na základních školách a v dětských centrech. Do projektu „The Adventures of Hocus and Lotus" se zapojilo mnoho významných lidí a institucí, kteří se zabývají nejen procesem vzdělávání dětí předškolního věku, ale také lingvistikou. Mezi tyto instituce řadíme např. Ministerstvo Itálie pro veřejnou správu, Asociaci mateřských školek, Univerzitu La Sapienza v Římě.

Možná vás napadlo, proč si učitelky, které učí děti cizí jazyk podle metodiky Hocus a Lotus, říkají MAGICKÉ UČITELKY?

Není v tom žádná mystika ani kouzla, ale mnohaletý výzkum pod vedením profesorky psychologie Traute Taeschner. Metodologie výuky představuje hlavní faktor, který odlišuje standardní lektory od magických:

• Výuka je založena na vyprávění příběhu.
• Výuka je doprovázena gesty - gesta jsou hlavním prvkem výuky. Příběh je vyprávěn za doprovodu gest, které v dětech asociují probíraný příběh.
• Výuka v kruhu - výuka probíhá v kruhu proto, aby se děti cítily součástí děje a byly vždy v přímém kontaktu s magickou učitelkou.
• Cílený pohled - magická učitelka při výuce také využívá cíleného pohledu nejen směrem k dětem, ale i k imaginárním předmětům, které jsou součástí příběhu.
• Výraz v obličeji - magická učitelka prožívá příběh společně s Hocusem a Lotuskou (hlavní postavy) a její mimika odráží jejich stávající pocity.
• Intonace hlasu - díky změně v hlase děti pochopí rozpoložení a pocity odehrávající se v příběhu.
• Magické tričko - tričko Hocus a Lotus, které děti přivede do magického světa.

Jak to vypadá při výuce?


Magická učitelka

vypráví dětem příběh v cizím jazyce a při vyprávění příběhu jednotlivá slova ukazuje gesty např. „Oh look! An airplane!" Magická učitelka použije ruce k vyjádření pokynu „Podívej, letadlo!" Společně s gesty se magická učitelka dívá také směrem, kde se nachází imaginární letadlo. Magická učitelka stojí v kruhu společně s dětmi, které se zapojují do děje, a opakují gesta a slova po magické učitelce. Výuka je velmi pestrá a děti nemají čas se nudit.
Všechny příběhy jsou zhudebněny a zanimovány, takže děti si příběh nejen zahrají, ale i zazpívají a následně ho zhlédnou na DVD. Děti postupně zapojují téměř všechny své smysly, což napomáhá rychlejšímu upevňování nové slovní zásoby i gramatických struktur. Cílený pohled, mimika a variování hlasového projevu učitelky děti vtáhne do děje a ony příběh prožívají společně s hlavními postavami dinokroků Hocuse a Lotusky. Díky této inovativní zážitkové metodě si děti osvojují cizí jazyk daleko lépe a rychleji než jejich vrstevníci navštěvující obvyklé kurzy cizích jazyků. První zkušenost s výukou je velmi důležitá, protože může mít negativní dopad na celý průběh školní docházky dítěte. Usnadněme tedy dětem osvojování cizích jazyků zábavnou a pestrou formou pomocí metodiky „The Adventures of Hocus and Lotus"!


Chcete se stát také MAGICKOU UČITELKOU a otevírat dětem dveře do kouzelného světa cizích jazyků efektivní a poutavou formou? Chcete rozšířit své dosavadní pedagogické dovednosti, nebo zkusit něco nového? Magickou učitelkou se může stát každý!

Zúčastněte se školení Hocus a Lotus pro lektory, které obohatí váš život nejen o novou metodu výuky, ale i o informace týkající se psycholingvistiky, bilingvismu a dalších faktů, které jsou spojeny s vzděláváním dětí předškolního věku a mají na něj velký vliv!

Nejbližší školení začne probíhat již v říjnu 2011 a je rozděleno do 2 víkendů:
Termín prvního víkendu: 1. 10. - 2. 10. 2011
Termín druhého víkendu: 14. 1. - 15. 1. 2012
Kompletní informace týkající se školení získáte v Jazykové škole Light Point, s. r. o.

Těšíme se na vás!

Chcete učit děti angličtinu? Navštivte školení "MAGICKÁ UČITELKA"!