Čtyři oblasti, díky kterým můžete zlepšit svůj osobní růst

Pokud usilujete o osobní růst, musíte se zaměřit na sebe samotné. Zamyslete se nad tím, které oblasti vaší osobnosti vám slouží, a které vás brzdí. V tomto článku vám představujeme čtyři oblasti, které vám v tom mohou výrazně pomoci.

1. Sebeuvědomění

Většinu času lidé provozují cestu svým životem tzv. na autopilota. Strategie, které jste si osvojili v minulosti, se staly vaším výchozím nastavením. Mnohé z těchto naučených způsobů chování byly v dětství vytesány do kamene a vy těmto strategiím podvědomě důvěřujete, protože v minulosti fungovaly - alespoň v tom smyslu, že jste alespoň přežili to, co vám život v té době předhodil.

Sebeuvědomění vám pomůže rozpoznat tyto reakce a zpochybnit je v kontextu toho, kým jste nyní. V některých případech je můžete vnímat jako naprosto přiměřené a neškodné, zatímco v jiných si uvědomíte opak. Uvidíte, že některé možnosti, které vám sloužily v minulosti, již nejsou ve vašem nejlepším zájmu jako plně zformovaného dospělého člověka. Některá z těchto naučených chování mohou být totiž toxická, a tudíž vás výrazně brzdí v kariéře, vztazích a životě obecně.

V průběhu tohoto procesu je důležité, abyste se neodsuzovali za to, že jste tyto způsoby chování používali. Je pravděpodobné, že vás v minulosti mohly dostat z těžkých časů. Trik však spočívá v tom, že je jednoduše uvidíte takové, jaké jsou a poděkujete za to, čeho v minulosti dosáhly. S jasností, kterou nyní prožíváte, si zvolíte jiný způsob - způsob, který vám bude sloužit nyní i v budoucnosti.

2. Kontrola

Jedna z věcí, kterou my lidé milujeme, je kontrola - mít vše pod kontrolou. Nebo alespoň milujeme představu, že máme vše pod kontrolou. Máme tendenci spojovat kontrolu s bezpečím. Je to zcela pochopitelné a je to příklad logického kognitivního mozku v akci: "Když budu mít události pod kontrolou, mohu se ochránit a budu v bezpečí." To je příklad logického uvažování.

Potřebu bezpečí máme v DNA. Podle Darwina je to důvod, proč jsme dnes tady. Jsme živoucím důkazem přírodního výběru. Zatím to vypadá dobře. Vývoj lidského mozku je však takový, že se od ostatních zvířat lišíme. Už se nemusíme bát o svou fyzickou bezpečnost v takové míře jako naši předkové. Ne že bychom byli zbaveni strachu a jeho partnera úzkosti, naopak, úzkost je ve vyspělém světě jedním z nejvíce oslabujících stavů.

Jeden z rozdílů mezi strachem a úzkostí spočívá v tom, že strach bývá založen na realitě, zatímco úzkost nikoli. Faktem je, že trávíme příliš mnoho času obavami z vnějších faktorů a budoucích možností. Důležité je, na co se soustředíme. Co chceme mít pod kontrolou? Co máme pod kontrolou? Pokud chcete mít vše pod kontrolou, zaměřte se na své myšlenky, přesvědčení a hodnoty.

3. Poznání sebe sama

Jak dobře znáte sami sebe? Jak se vaše vnímání sebe sama srovnává s tím, jak vás vidí ostatní? Citát "Co si o mně myslí ostatní, do toho mi nic není" byl připsán bezpočtu slavných osobností. Jak užitečný je tedy z hlediska různých oblastí osobního růstu?

Může být lákavé dělat kompromisy v tom, kým jsme, kvůli tomu, aby nás ostatní přijali. Kulturní problémy, ať už rodinné, nebo národní, často omezují vaši důvěru být sám sebou.

Pokud chcete poznat sami sebe, musíte se ponořit do hloubky a najít své autentické já - své skutečné "já". Užitečným způsobem, jak začít, je uvést své základní hodnoty. Vědomé poznání vašich hodnot vás uzemní, posílí a zvýší vaši sebedůvěru.

Německý filozof Axel Honneth napsal, že základní sebedůvěra nesouvisí ani tak s vysokým hodnocením vlastních schopností, jako spíše se základní schopností vyjádřit své potřeby a přání, aniž bychom se obávali, že budeme v důsledku toho opuštěni.

Poznáním sebe sama můžete zjistit, kde jste, kde chcete být a jak se tam dostat. Budete rozvíjet osobu, kterou jste, tak, aby odpovídala vašim aspiracím a snům.

4. Přijmutí toho, že nevím všechno

Lidé mají tendenci hledat útěchu ve vědění. Představa, že vnímané vědění poskytuje bezpečí, je ovšem mýtus. Značná část vědomostí a jistot jsou totiž ve skutečnosti jen názory. Součástí procesu osobního růstu a přijetí je tedy přijmout to, co nevíte.

Umět přijmout to, co nevíme, je významným krokem na cestě osobního růstu v oblastech našeho života. Umožňuje to uvolnit se a důvěřovat, což může odstranit stres a úzkost. Prosté odevzdání se čemukoli, co se děje nebo může stát v budoucnu, je osvobozující zkušenost. Pokud přestanete investovat energii do marných snah všechno ovládat a vědět, budete překvapeni, jak se zvýší hladina vaší fyzické energie.


Nejlepší možnost na poli nebankovních půjček!

Půjčka COFIDIS se zcela přizpůsobí Vám – zájmy klienta jsou na prvním místě.

S online půjčkou navíc obdržíte peníze do 24 hodin!


Čtyři oblasti, díky kterým můžete zlepšit svůj osobní růst

Doporučené kurzy