Máte zájem o školení nizozemštiny? Nebojte se a pusťte se do toho. Naučit se můžete vše!

Holandsko, jazyk holandština nebo vlámštinaNizozemština je západogermánský jazyk, kterým mluví přibližně 25 miliónů lidí. Tento jazyk se nepoužívá pouze v Nizozemsku, ale také v severní části Belgie (tedy ve Flandrech neboli Vlámsku), na Surinamu, Nizozemských Antilách a místy i v Indonésii, kam se tato řeč dostala v dobách velikého Nizozemského kolonialistického rozmachu. Obdobu nizozemštiny bychom našli i v Jihoafrické republice, kde je dnes jedním z mnoha úředních jazyků afrikánština – jazyk, který má s nizozemštinou stejné kořeny.

Nizozemština, vlámština nebo holandština?
Oficiálním názvem tohoto jazyka je tedy nizozemština. Ačkoli se v Čechách velmi často mluví o holandštině, není toto označení zcela správné. Doslova totiž odkazuje pouze na jazyk používaný v provinciích Severního a Jižního Holandska, které jsou opravdu jen částí celého Nizozemska.

Vlámština je pak pojem pro variantu nizozemštiny, která se používá na území Belgie. Dalo by se říci, že je foneticky měkčí a příjemnější na poslech. V Belgii je používána ještě spolu s francouzštinou (v jižní části – Valonsku), které navzájem odděluje tzv. jazyková hranice a němčinou, která má vyhrazené pouze poměrně malé území u hranic s Německem.

Mnoho dialektů
Nizozemština má také mnoho rozlišných dialektů, které se od sebe mohou velmi lišit a může být proto poměrně obtížné jim porozumět (především kvůli změnám ve výslovnosti). Dialekty jsou vázány na určitou lokaci. Často je obtížné určit, zda se ještě jedná o nizozemský dialekt nebo už o samostatný jazyk. Tak je to např. i s Fríštinou, která se používá v severní části Nizozemska. Pokud bychom chtěli slyšet dialekt, který je spisovné Nizozemštině nejvzdálenější, museli bychom se vydat do severního města, Groningenu.

Podobnost s dalšími cizími jazyky
Začínajícím studentům se může zdát, že je nizozemština velmi podobná angličtině a němčině. A zčásti tomu tak určitě je, vlivy těchto jazyků jsou jistě patrné a vyplývají už i z geografické poloze této země. Zároveň v nizozemštině narazíme i na slovíčka francouzského původu. Přesto by byla škoda myslet si, že zde máme co do činění s jakousi slátaninou či mixem několika řečí. Nizozemština je samostatný jazyk s vlastním, krásným a jedinečným výrazivem.

Co možná případné zájemce a budoucí studenty potěší je fakt, že během vývoje se v tomto jazyce zrušil systém pádů, což samozřejmě velmi zjednodušuje její gramatiku.

Máte zájem o školení nizozemštiny? Nebojte se a pusťte se do toho. Naučit se můžete vše!