Efektivní komunikace

Všichni víme, že komunikace je základ všeho a všichni víme, že každý člověk je odlišný. Rozmanitost nás všechny obohacuje, ale nastává tím komunikační bariéra. Lidé nejsou lepší nebo horší – jsou odlišní. Každý z nás má rozdílné preference, očekávání, touhy, motivy a potřeby, proto chceme-li se naučit spolu vycházet, je potřeba těmto rozdílnostem porozumět. 

Základem je ovšem porozumět sám sobě, umět specifikovat a pojmenovat své potřeby a poté snadněji přistupovat k druhým. Nicméně i tak před námi stojí těžký úkol a to jednat s druhým tak, jak si to představuje a vyžaduje on. Každý si pod různým slovem představí různé věci. Např. řeknete –li „bonbon“ já si představím klasickou Bon Paru, nicméně vy si třeba přestavíte karamelku a někdo jiný Lipo. Můžeme říct, kdo má pravdu a kdo má lepší pohled? Nemůžeme! Pravdu a správný pohled máme všichni, jen ale úplně jiný. Toto je nejzásadnější fakt v mezilidské komunikaci a je potřeba si ho uvědomit. 

Jak ale poznat, zda si druhý člověk přestavuje karamelku nebo Lipo? Naštěstí existuje metoda, která pracuje se 4 základními typy osobností a je založena na 3 základních principech: 

 

1. Porozumět sobě prostřednictvím svého typu osobnosti
2. Porozumět druhé osobě prostřednictvím jejího typu osobnosti.
3. Přizpůsobit své chování s cílem vytvářet lepší vztahy. 

 

Tento ucelený systém pomáhá velmi snadno rozpoznat jednotlivé úhly pohledu konkrétního typu osobnosti. Vše je založeno na každodenních situacích, se kterými se všichni ve svém okolí setkáváme, tudíž to zvládne úplně každý velmi jednoduše. Na našich školeních získáte bohatou znalost této osobností typologie, která Vám skutečně usnadní život jak pracovní tak osobní a uvidíte, že i zdánlivě neslučitelné povahy spolu dokáží efektivně spolupracovat a budovat hodnoty. 

 

  Efektivní komunikace

Doporučené kurzy