Jak cenná jsou vaše data?

Pozvánka na workshop - Jak cenná jsou vaše data? 

Srdečně vás zveme na již 14. ročník Data Management Workshop, který se uskuteční 9. října v prostorách Kongresového centra City v Praze. 

Návštěvníci se mohou těšit na nejaktuálnější přehled toho, kam se trend práce s daty momentálně ubírá. Program bude vycházet z tématu "Jak cenná jsou vaše data", podíváme se i na to, co vše se z nich dá vytěžit, jak se dají ochránit, ať už při ukládání či zálohování nebo i při samotné komunikaci.

„Jsme připraveni návštěvníkům workshopu nabídnout velmi pestrý průřez novinkami ze světa moderních trendů ve správě dat. Tematické rozkročení je letos opravdu široké. Podíváme se na datové sklady, zmapujeme proces datové analýzy se zákaznickými daty, zaměříme se i na zabezpečenou výměnu důležitých obchodních dat, jejich ochranu a kybernetickou bezpečnost. Benefitem, který by neměl uniknout pozornosti žádného z návštěvníků akce, je bezesporu seznámení s tím, co přinese konkurence na poli procesorů koncovým zákazníkům,“ komentuje program konference ředitel pořádající agentury Exponet s.r.o. Michal Franěk.

„V právním okénku s Mgr. Bc. Štěpánem Štarhou z advokátní kanceláře Havel & Partners se navíc budeme věnovat problematice použitelnosti veřejně dostupných dat pro strojové učení a trénování umělé inteligence.“, dodává vzápětí. 

Další z přednášejících, Martin Plajner z Logia, provede účastníky workshopu úvodní analýzou zákaznických dat a na ní napojeným reportingem. Důraz bude kladen především na zmapování hlavních kroků, které vedou ke zpracování reportu. Zhodnocení toho, pro jaké operace je vhodnější Intel a pro jaké AMD, si za své vzal technický ředitel společnosti Abacus Electric Jan Petrák. 

Roman Lébl ze společnosti Crede Experto Praha spol. s.r.o. využije svůj čas k představení softwarového řešení Managed File Transfer (MFT), jenž lze využít k automatizaci zabezpečené výměny důležitých obchodních dat. Ve výčtu nelze opomenout Aleše Hoka, který pohovoří na téma ochrany dat a kybernetické bezpečnosti a představí unikátní řešení společnosti Acronis coby průsečík těchto dvou oblastí.

Během coffee breaku, jímž je program workshopu proložen, bude věnován dostatečný prostor i neformálnímu setkání všech účastníků a možnosti navázání nových kontaktů.

Podrobný program, představení přednášejících a registrace na: https://dmw.konference.cz/

Jak cenná jsou vaše data?

Doporučené kurzy