Novinky v elektronické identifikaci na IT mezi paragrafy

Konferenční centrum hotelu Grandior v Praze ožije již 18.září první z chystaných podzimních akcí, konferencí IT mezi paragrafy.  Pozornost přednášejících se zaměří především na občanské průkazy s elektronickým čipem, elektronickou pečeť, Portál občana, systémy elektronické identifikace, změny v autorském právu či první zkušenosti s GDPR a ePrivacy regulation upravující oblast telekomunikací, e-mailingu i cookies.  Záštitu nad konferencí přijal JUDr. Jaroslav Strouhal, náměstek ministra vnitra.

Na úvodní slovo JUDr. Strouhala naváže svým příspěvkem poradce náměstka ministra vnitra Ing. Robert Piffl. Věnovat se bude problematice elektronické identifikace dle nařízení eIDAS i českého zákona o elektronické identifikaci. Nebudou chybět ani praktické ukázky možností elektronického občanského průkazu s ohledem na tzv. “vzdálené prokazování totožnosti”. Následující řečník, Mgr. Karolína ŠimůnkováNárodního archivu, poreferuje o odborné evidenci e-dokumentů vznikajících z elektronických transakcí a portálových řešení a popíše způsoby jejich vyřazování z evidence s ohledem na dodržení všech zásad ochrany osobních údajů.

Seznámení s certifikátem veřejného klíče coby nástroje bezpečné elektronické komunikace zazní v podání Ing. Petra Budiše, Ph.D., MBA, ředitele společnosti První certifikační autorita, a.s.  Jeho příspěvek v neposlední řadě zohlední i nástroje realizace elektronické identifikace či nejnovější povinnost veřejnoprávních institucí- použití pečetě na elektronické dokumenty.

Které aktuálně dostupné online služby na portálech veřejné správy již fungují se vzdálenou elektronickou identifikací? V jakém stavu se nachází testování části Národního bodu elektronické identifikace pro spolupráci s ostatními členskými státy EU (tzv. eIDAS Gateway)? Odpovědí na tyto i jiné otázky se dočkáte v přednášce Ing. Petra Kuchaře, ředitele odboru Hlavního architekta eGovernmentu Ministerstva Vnitra.

Dopolední přednáškový blok ukončený panelovou diskusí uzavře příspěvek Ing. Michala Peška, ředitele Správy základních registrů Ministerstva vnitra. Ve své přednášce zaostří na elektronickou identifikaci a další činnosti a projekty, které se spustily účinností zákona o elektronické identifikaci a novelou zákona o občanských průkazech. Zvláštní pozornost věnuje sdílenému datovému fondu.

Odpolední blok pak otevře komentářem o úskalí parciálních pohledů PhDr. Miroslava Matoušová, vrchní rada pro vládní agendy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Jak rozdílně lze vnímat povinnosti správců a zpracovatelů dle GDPR pohledem veřejnosti či dozorového úřadu?

Závěr konference bude patřit Mgr. Michalu Nulíčkovi, LL.M. a JUDr. Josefu Donátovi, LL.M., CIPP/E z advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Co máme od nového zákona o zpracování osobních údajů očekávat a co přinesly první měsíce fungování podle GDPR? Jak může nová směrnice  o autorském právu na jednotném digitálním trhu změnit internet v České republice a v EU a co od ní můžeme očekávat? Ptejte se 18.září na konferenci IT mezi paragrafy.

Podrobný program  a registrace na https://itparagrafy.konference...

Novinky v elektronické identifikaci na IT mezi paragrafy

Doporučené kurzy