Odborná konference IT mezi paragrafy

IT mezi paragrafy ve světle elektronické identifikace a nových technologií

Konferenční centrum Hotelu Grandior v Praze bude 14. března hostit již 5. ročník odborné konference IT mezi paragrafy. Hlavními tématy budou důvěryhodnost elektronických dokumentů a elektronických řízení, budoucí právní úprava v oblasti archivnictví a spisové služby a moderní technologie z pohledu práva. Pořadatelem akce je společnost Exponet s.r.o.. Záštitu nad konferencí přijal Ing. Vladimír Dzurilla, vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci, ředitel NAKIT.

Po úvodu konference, který zazní z úst již zmiňovaného Ing. Vladimíra Dzurilly, se budou moci účastníci díky příspěvku PhDr. Jiřího Úlovce detailněji seznámit s některými záměry pro budoucí právní úpravu v oblasti archivnictví a spisové služby. Přednáškou na téma zajištění důvěryhodnosti a věrohodnosti digitálních dokumentů s ohledem na jejich dlouhodobé uchovávání naváže Mgr. Kateřina Šimůnková z Národního Archivu.

Požadavky na elektronické dokumenty v soukromoprávní praxi i při výkonu veřejnoprávních činností, kvalifikované podpisy, kvalifikované pečetě, kvalifikovaná časová razítka a jejich používání představí ve svém vystoupení Ing. Robert Piffl. Následné seznámení s koncepcí poskytování důvěryhodných služeb organizací Správa základních registrů bude patřit jejímu řediteli Ing. Michalu Peškovi. Případovou studii řešení pro oblast pečetění dokumentů dle eIDAS představí Jiří Sedláček z Actinetu a vzdálený elektronický podpis Petr Dolejší ze Sefiry.

Ačkoli nová evropská pravidla ochrany soukromí v podobě GDPR jsou účinná již přes půl roku, toto téma nepřestává být aktuální. Jaký je skutečný potenciál GDPR? Co tento standard zatím přinesl a jak je implementován? Proč a v čem je globální? Na tyto a mnohé další otázky odpoví přednáška PhDr. Miroslavy Matoušové, vrchní rady pro vládní agendy Úřadu pro ochranu osobních údajů. Mgr. Michal Nulíček, LL.M., partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL se ve své řeči návazně zaměří na to, co čekat od zákona o zpracování osobních údajů či připravovaného evropského nařízení ePrivacy. Pozornosti neujdou také nejnovější technologie a jejich střet s přísnými požadavky GDPR.

Jak používat open source software při vývoji komerčních aplikací a vyhnout se právnímu riziku poradí Mgr. et Mgr. Ing. Jan Tomíšek, CIPP/E, partner advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Závěrečné programové tečky konference se ujme JUDr. Jan Diblík, partner advokátní kanceláře HAVEL & PARTNERS. Řeč zavede na téma umělé inteligence a blockchainu. Těšit se můžeme na příklady z praxe, co o nových technologiích říká právo a na co si dát pozor.

Podrobný program  a registrace na https://itparagrafy.konference...

Odborná konference IT mezi paragrafy

Doporučené kurzy