Proč bychom měli umět naslouchat druhým?

Žijeme ve zrychlené době, kdy se cení ti, kdo umí dobře mluvit. Ve škole a v práci se učíme, jak správně prezentovat a přednášet. Umění naslouchat druhým je však opomíjeno, a to i přesto, že jde o jednu ze základních složek mezilidské komunikace. Umíte si vzpomenout, kdy naposledy jste opravdu někomu naslouchali?

Umět naslouchat vyžaduje cvik. Velkou roli hrají nejen slova, ale i naše tělo, emoce či naše myšlenky při rozhovoru s druhým člověkem.

Obvykle jsme zvyklí překřikovat se na večírcích, skákat si do řeči doma u stolu, dokončovat za někoho jeho větu. Tyto způsoby jsou obvykle o dost jednodušší než věnovat pozornost řečníkovi nebo mu dát více prostoru. Dát druhé straně čas přemýšlet a mluvit je přitom zásadní pro aktivní naslouchání.

Kromě času a prostoru věnujte druhé straně také svou přítomnost. Soustřeďte se na daný okamžik a jednejte s danou osobou s respektem.

Aktivní naslouchání také vyžaduje otevřenou mysl. Vyvarujte se tak ukvapených soudů a kritik v případě, že máte na věc odlišný názor. Snažte se spíš druhou stranu pochopit.

Pokud jste něčemu nerozuměli, pokládejte takové otázky, aby mohla druhá strana rozvinout své vysvětlení. Snažte se také dojít ke klíčovým tématům hovoru, abyste si potvrdili její postoje.

Nezapomeňte, že aktivní naslouchání vede také k tomu, abyste byli pochopeni i vy. Můžete představit vlastní nápady a představy, když získáte jasnější představu o tom, co si myslí druhá strana. Rovněž vám to pomůže pochopit její názory do hloubky.

Díky naslouchání si navíc rozšíříte obzory a můžete vést hodnotnější rozhovory. Rovněž můžete být ve společnosti oblíbenější, protože lidí, kteří umí naslouchat, je zoufale málo.Nejlepší možnost na poli nebankovních půjček!

Půjčka COFIDIS se zcela přizpůsobí Vám – zájmy klienta jsou na prvním místě.

S online půjčkou navíc obdržíte peníze do 24 hodin!


Proč bychom měli umět naslouchat druhým?