Staňte se mistry asertivní komunikace

Jste asertivní, agresivní, nebo utíkáte? Proč se učit asertivitu? 

Všichni zažíváme situace, ve kterých nás někdo uvádí do nepříjemných pocitů a stavů. Cítíme se pod tlakem, frustrováni, nebo jsme smutní, často vnitřně zamrzneme a nejsme schopni ze sebe dostat jediné slovo. Nebo naopak vybuchneme a slov z nás lítá více, než bychom si přáli.

Ať reagujeme prvním způsobem, tedy pasivně, nebo druhým způsobem, tedy agresivně, nejednáme tak, aby obě strany vnímaly situaci jako komunikačně uspokojivou. Buď jedna, nebo obě strany prohrávají.

Inteligentní lidé hravě zvládají asertivní komunikaci – opravdu?

Jste inteligentní a umíte komunikovat? Chováte se vždy kultivovaně a stojíte si za tím, že jste se zachovali slušně?

Inteligentní lidé mají pocit, že asertivitu běžně zvládají. V mnoha situacích se dokáží prosadit, slušně komunikovat. Ale jsou opravdu asertivní?

Před časem mi vyprávěla bývalá kolegyně, seniorní HR manažerka z nejmenované korporace, zážitek z hor. Čekala s rodinou dlouho ve frontě na vlek, děti už byly otrávené a nedočkavé, když rodinu začala předbíhat žena s dcerou.

„Co si to dovolujete? Děláte si srandu? Jste snad slepá? Vy nevidíte, že tady čekáme?“ vyhrkla ze sebe inteligentní manažerka. Paní se otočila, podívala se jí do očí a řekla: „Promiňte, nad něčím jsem se zamyslela a nevšimla jsme si, že jsme vás předběhly. Samozřejmě běžte před nás.“

Kolegyně pokračovala: „Byla jsem úplně odzbrojená z toho, jak ta paní zareagovala asertivně. Strašně jsem se zastyděla. V práci se mi něco takového nikdy nestalo, ale najednou jsem byla v anonymním prostředí, unavená a naštvaná a vůbec jsem nepřemýšlela o tom, co a jak říkám. Byla to tedy lekce.“

Tímto krátkým příběhem chci promluvit k těm z vás, kteří jste silní v běžných komunikačních situacích, ve kterých jste zvyklí jednat. I pro vás může být přínosné se blíže seznámit s asertivitou, asertivním chovánímasertivními technikamiasertivní komunikaci a řešením konfliktů a v praktických cvičeních si obdobné situace vyzkoušet. 

Proč asertivita? 

Asertivita je dovednost, která výrazně vylepší naši komunikaci, při které se chováme respektujícím způsobem sami k sobě i k osobě, se kterou komunikujeme.

Asertivní člověk se dokáže postavit sám za sebe, nebo za jiné osoby, vystupuje při tom klidně, pohodově a neuchyluje se k agresivitě ani pasivně nepřijímá něco, s čím vnitřně nesouhlasí.

Asertivní lidé dokáží objasnit své postoje, mluvit o tom, jak se cítí a sdělovat své myšlenky, aniž by někoho naštvali nebo rozesmutněli a zároveň i oni sami zůstávají v pohodě. Díky asertivní komunikaci můžeme zažít oboustranný win-win, tedy situaci, ve které jsou obě strany spokojeny.

Navíc nás asertivní chování podporuje ve zdravém vztahování se k sobě samým, roste naše sebevědomí, odvaha, lépe pracujeme se stresem. V důsledku si sami sebe více vážíme, celkově se cítíme lépe a šťastnější.

Asertivita není agresivita 

Asertivní a agresivní chování mají často stejný cíl: sebeprosazení, tedy prosazení svého názoru, postoje, vyjádření svého pocitu. Asertivita na rozdíl od agresivity ale respektuje komunikačního partnera. Namísto řvaní, nadávek, vyhrožování, vydírání, či manipulace, které jsou oblíbenými nástroji agresivního komunikátora, mluví asertivní komunikátor tak, aby byl jeho záměr pro druhou stranu snadno čitelný, komunikace je vedena pohodově, je upřímná a otevřená. Agresivním chováním nikdy nedocílíme oboustranné spokojenosti. 

Asertivita není pasivita

Únik a pasivita jsou obrácenou stranou agresivního jednání. Oblíbené české pořekadlo „moudřejší ustoupí“ tedy nemusí být nutně vždy pro pasivně komunikující osoby pravdivé. Pokud budete neustále „moudře ustupovat“, také se může stát, že jednoho dne budete tak frustrováni z neustálého potlačování, že narazíte na své hranice a zcela nečekaně vybouchnete, nebo zkolabujete.

Nově si pojďme toto moudro zformulovat takto:

„Moudřejší komunikuje asertivně“.

Asertivita je účinnou zbraní proti manipulaci

Mnozí z nás mají zkušenost se situacemi, ve kterých věděli, co chtějí, ale nedokázali si svou pravdu ustát. Buď cítili strach, nedostatek argumentů, nebo nebyli tak pohotoví, jak by si přáli. Pokud takovou situaci znáte, nejspíše máte zkušenost s komunikací s manipulátorem, s manipulací. Kurzy asertivity a řešení problémů nabízí řadu technik, které můžete v komunikaci, ve které jste manipulování používat. Nevadí, že nejste ještě dostatečně sebevědomí. Stačí si dobře zapamatovat dané techniky a pak je v pravé chvíli procvičit. 

Postupnou praxí se stanete mistry asertivní komunikace

Konkrétně se naučíte mimo jiné:

 • Prosazovat své oprávněné zájmy
 • Asertivně odmítnout nepřijatelný požadavek
 • Dokážete přijmout oprávněnou výtku
 • Adekvátně budete reagovat na „podpásovky“
 • Vhodně budete reagovat na pochvalu
 • Naučíte se chválit
 • Naučíte se více naslouchat ostatním
 • Prohloubíte svou empatii
 • Kompromis nebudete vnímat jako prohru

ACZ nabízí v rámci svých kurzů komunikace a prezentace tyto relevantní kurzy:

kurzu Asertivita se seznámíte s těmito a dalšími tématy a dovednostmi:

 • Co je to asertivita a její cíle
 • Charakteristika asertivního, pasivního a agresivního jednání
 • Co je to manipulace, typy manipulátorů a jak se jí bránit (praktický nácvik)
 • Asertivita a její techniky (praktický nácvik)
 • Prosazování oprávněného požadavku
 • Jak asertivně odmítnout bez pocitu viny
 • Umění požádat o laskavost
 • Jak asertivně pochválit
 • Jak asertivně chválu přijmout
 • Jak reagovat na neoprávněnou kritiku - metoda otevřených dveří
 • Jak přijmout oprávněnou kritiku a jak asertivně kritiku vyjádřit
 • Asertivní řešení konfliktu
 • Přijatelný kompromis - asertivní mistrovství

kurzu Asertivní řešení konfliktů se dozvíte a naučíte:

 • co je to konflikt
 • jak najít podstatu sporu
 • zvládání emocí technikami aktivního naslouchání
 • oddělování věcné a vztahové složky konfliktu
 • uplatňování popisné, nehodnoticí komunikace
 • řešení konfliktů přesunem od pozic k zájmům
 • jak čelit námitkám
 • hledání možností win-win řešení
 • jak zamezit zbytečným konfliktům
Staňte se mistry asertivní komunikace

Doporučené kurzy