Zveme Vás na konferenci: Přivítejte GDPR v té nejlepší kondici - IT mezi paragrafy

Zásadní informace o nové regulaci ochrany osobních údajů a General Data Protection Regulation (GDPR). I tak se dá v jedné větě shrnout hlavní téma odborné konference IT mezi paragrafy, která se uskuteční 3.října v Praze, v prostorách konferenčního centra hotelu Grandior. Hlavním pořadatelem akce je společnost Exponet s.r.o. O rozsáhlou problematiku se podělí zástupci státní správy, významní právníci i zástupci IT firem. Jako host se představí Mgr. Tatiana Valentová, vrchná inšpektorka Úradu na ochranu osobných údajov SR.

Úvodní blok konference bude patřit právním odborníkůmz advokátní kanceláře ROWAN LEGAL. Jejich příspěvky přiblíží, jak na novou úpravu reaguje česká legislativa a dozorové úřady. Přednášející krok po kroku rozeberouproces implementace nového nařízení, stranou nezůstanou ani nejdůležitější opatření, která je pro dosažení souladu třeba zavést. Účastníci se dále dozvědí, kde již známe přesnější výklad ustanovení GDPR a kde na něj ještě čekáme. Zkušenosti z projektů GDPR Compliance a praktický postup, jak se na nové nařízení připravit samozřejmostí. Optimalizaci nákladů přímo souvisejících s realizací opatření GDPR ve své řeči detailně rozebere Ing. Martin Hladík, Ph.D., MBA z KPMG Česká republika.

Navazující přednáškový blok se zaměří na přípravu na GDPR z pohledu dozorového orgánu či na základní orientaci v povinnostech provozovatele a zprostředkovatele. Oborníci ze společnosti MSDap Tech se s účastníky konference podělí o řadu praktických aspektů, které je v projektu "GDPR - Compliance" nutné zohlednit. Návazně se poté zaměří na objasnění role informačních technologií ve vztahu k požadavkům GDPR.

Poslední konferenční blok ukáže, že GDPR není téma jen pro právní oddělení a IT – řada změn se týká také oblastí marketingu a HR. Přispěvatelé poinformují o tom, jak se nová pravidla dotýkají oblasti e-mailingu, telefonního marketingu a dalších forem cílené reklamy. Téma doplní seznámením se s dopady nařízení do oblasti personalistiky. 

Konferenci uzavře Ing. Robert Piffl, poradce náměstka MV, svým příspěvkem na téma Dopady GDPR na informační systémy a evidenci elektronických dokumentů.

Podrobný program, představení přednášejících a registrace na: itparagrafy.konference.cz

Zveme Vás na konferenci: Přivítejte GDPR v té nejlepší kondici -  IT mezi paragrafy

Doporučené kurzy