Názorový kodex a podmínky užívání

Názorový kodex

Přidáním názoru - příspěvku se zavazujete dodržovat tento Názorový kodex:

  1. Příspěvek nesmí obsahovat prokazatelně protiprávní obsah (navádění k třídní, náboženské nebo národnostní nesnášenlivosti apod.).
  2. Příspěvek neobsahuje spam (nevyžádané reklamní sdělení a odkazy).
  3. Příspěvek neobsahuje vulgarity.

V případě pochybností o vhodnosti příspěvku rozhoduje názor redakce evzdelavani.cz, příspěvky neodpovídající kodexu mohou být vymazány.

Podmínky užívání

Copyright (c) 2010, evzdelavani.cz, s.r.o. Všechna práva vyhrazena.

Nakládání s obsahem serveru evzdelavani.cz, který je chráněn autorským právem, se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas provozovatele; bez jeho souhlasu není převzetí dovoleno.

Služby evzdelavani.cz jsou uživatelům poskytovány bezplatně a provozovatel jeho provoz financuje téměř výlučně z prodeje inzerce a reklamy. Blokování stahování či zobrazovaní reklamy proto považuje přinejmenším za projev neslušného chování.

Společnost evzdelavani.cz, s.r.o., zaručuje všem uživatelům serveru ochranu jejich osobních údajů. Nesbírá žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou (zejména při vkládání názorů k článkům), a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají uivatelé souhlas k tomu, aby společnost evzdelavani.cz, s.r.o., s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace článků a názorů k nim, a to na celou dobu takové činnosti.

S ohledem na zákon č. 480/2004 Sb. o některých službách informačních společností registrovaný uživatel souhlasí se zasíláním aktuálních obchodních informací společnosti evzdělávání.cz, s.r.o.
Obsahem jsou aktuální informace z oboru vzdělávání formou newsletteru nebo mailingu.
Zasílání informačních e-mailů je možné kdykoliv ukončit zasláním e-mailu.