Být či nebýt projektový manažer?

Společnosti si dnes mnohem více uvědomují, že úspěch na vysoce konkurenčních trzích závisí na schopnosti plnit stanovené plány a cíle. A právě tyto plány stále více realizujeme pomocí projektů.

Zájem firem o absolventy PRINCE2® stále roste!

Společnosti si dnes mnohem více uvědomují, že úspěch na vysoce konkurenčních trzích závisí na schopnosti plnit stanovené plány a cíle. A právě tyto plány stále více realizujeme pomocí projektů.
 
Project Management býval výsadou velkých firem. Ale dnes se vedení projektů učí i ty nejmenší společnosti. A spolu s tím, jak stále více řídíme aktivity pomocí projektů, exponenciálně roste zájem o kvalifikované manažery. 
 
Personální certifikace, zejména mezinárodně akreditované jsou v mnoha případech vstupní kritérium na pozici projekt manažera. V tomto článku si postupně odpovíme na několik klíčových otázek:
 
1. Základy projektového řízení
2. Metodika PRINCE2, PMI a IPMA
3. Certifikace projektového manažera
4. Jak vybrat správný PRINCE2 kurz a začít
 
Základy projektového řízení
 
Nejprve malý úvod z Wikipedie: „Řízení projektů je způsob rozplánování a realizaci složitých, zpravidla jednorázových akcí, které je potřeba uskutečnit v požadovaném termínu s plánovanými náklady tak, aby se dosáhlo stanovených cílů. Řízení projektů lze také charakterizovat jako účinné a efektivní dosahování významných změn.“
 
A přitom mezi největší hříchy, kterých se může projektový manažer dopustit je překročení rozpočtu, harmonogramu, nebo špatná kvalita výstupu. Jaké zásady dodržují úspěšné firmy, které se do těchto problémů nedostávají, resp. jim předcházejí?
 
Základy projektového řízení mě osobně vyřešili několik životních situací, kdy jsem se ocitl v roli projektového manažera. Mezi ty náročnější patří: uvedení nových produktů a služeb ve spol. TAYLLOR&COX, výstavba mezonetových bytů na Černém mostě v Praze, několik marketingových kampaní, nebo dohled nad čerpáním dotací ze strukturálních fondů. 
 
Projektové řízení jsme úspěšně nasadili do výrobních podniků, pomohlo i poskytovatelům rozmanitých služeb a velikou snahu vidíme i ve státní správě a samosprávě.
 
PRINCE2® PMI a IPMA: srovnání metodik 
 
Na trhu je mnoho školení a workshopů o projektovém řízení. Mnozí z vás již někdy slyšeli o "PRINCE2" v souvislosti s řízením projektů. Jde o metodiku, která se velice rychle stala #1 v oblasti profesního vzdělávání projektových manažerů. Pokud srovnáme nabídku všech dostupných kurzů, které jsou mezinárodně akreditované, setkáme se s touto trojící: PRINCE2®, PMI, IPMA.
 
IPMA
Není metodika, jak se občas mylně uvádí, ale  kompetenční model, který na stupnici A-B-C-D hodnotí kvality, zkušenosti a znalosti projektového manažera. Pokud chcete ovládat moderní techniky a postupy, doporučujeme některou z následujících certifikací:
 
PMI
Zastřešuje Project Management Institute a nabízí několik certifikací: CAPM, PMP, PgMP, PfMP.. Tato v USA velice populární metodika je určená výhradně pro řízení IT projektů. Jde o náročnější metodiku, která je velice detailní, což lze brát jako výhodu i nevýhodu.
 
PRINCE2®
Je zkratkou PRoject IN Control Enviroments (řízení projektů v prostředí, které kontroluji). Metodika vznikla jako soupis nejlepších praktik, doporučení a postřehů od zkušených projektových manažerů. Metodika PRINCE2 se postupně zjednodušovala a optimalizovali pro snadnější aplikování v praxi.
 
Zejména v posledních letech prošla revolučními změnami a nejenom v ČR, ale celé Evropě patří na #1. místo ať již jde o počet certifikovaných projektových manažerů, ale i využití v projektech (komerční sektor i státní správa).
 
Certifikace projektového manažera
 
Slouží nejenom jako prokázání kvalifikace. Absolventům se otevírají nové příležitosti v podobě pracovních nabídek. Na mnoha pozicích je prokázání kvalifikace mezinárodně platným akreditovaným certifikátem vstupní kritérium.
 
Jinde vám PRINCE2 certifikát zajistí oproti ostatním uchazečům konkurenční výhodu. Existuje nespočet analýz na téma "průměrný plat projektového manažera", ale v této studii je zajímavý fakt, že manažeři s příjmem nad 150tis. měsíčně mají certifikát PRINCE2 - to už není náhoda.
 
Další přínosy certifikace projektového manažera: osvojíte si mezinárodní terminologii projektových manažerů, pochopíte procesy a jejich vzájemné vazby. Díky těmto znalostem budete schopni řídit projekty  pomocí osvědčených postupů.
 
Nemalé procento absolventů PRINCE2 jsou zkušení manažeři s dlouholetou praxí. Kurz jim jednak pomůže načerpat nové techniky a metodické postupy. 
 
A v neposlední řadě si začnete usnadňovat práci pomocí šablon projektového řízení. S projektovým řízením jsem začínal ještě před certifikací PRINCE2 a s odstupem času mohu nyní potvrdit, že:
  •  jsem flexibilnější, více znalostí = více způsobů řešení
  •  postupy a procesy PRINCE2 odbourávají stávající omezení
  •  díky metodice  jsem začal být flexibilnější a efektivnější v rámci projektu
Jak vybrat správný PRINCE2 kurz a začít?
 

PRINCE2® Intro

Základy projektového řízení, ukázka benefitů  a metodiky v praxi na vašich reálných projektech. Velice zajímavý ½ denní seminář pro začátečníky, manažery, ředitele.
 

PRINCE2® Foundation

Absolventi PRINCE2® Foundation získají doživotní špičkový certifikát. Ten slouží jako prokázání kvalifikace, znalost základů projektového řízení, terminologie atd.
 

PRINCE2® Practitioner

Tento kurz je výhradně pro absolventy PRINCE2® Foundation. Navazuje na znalosti získané v předchozím kurzu a naučí aplikování metodiky na reálných projektech i problémech. PRINCE2® Practitioner vás naučí používat projektovou metodiku v praxi.
 

PRINCE2® v praxi (workshop)

Velice zajímavý 1 denní kurz, ve kterém pomocí reálných šablon PRINCE2 řídíte konkrétní projekt. Naučíte se tak aplikovat benefity a zásady projektového řízení v praxi. Absolvování tohoto kurzu není podmíněno certifikací, jiným kurzem.
Být či nebýt projektový manažer?

Doporučené kurzy