Nová škola koučinku - Cílevědomý koučink

Proč vlastně Motiv P přichází s cílevědomým koučinkem?

Tím, čím chceme přispět s naším koučinkem, je to, že ho budeme mít orientovaný hodně k cílům a k uvědomování si těchto cílů. Samozřejmě můžete říct, že každý koučink je zaměřený na řešení a cíle, ale my to ještě vymezíme tím, že koučink je pro nás metoda. Metoda se všemi svými možnostmi, ale také limity.

Z jakého teoretického základu Váš cílevědomý koučink vychází?

Koučink vzchází z kognitivně behaviorální psychologie, což je nejrozšířenější psychoterapeutický směr. Je zaměřený na budoucnost, ne na minulost. Ne na nějaké interpretace, ale na to, co opravdu můžeme pozorovat.

Když se někdo zúčastní cílevědomého koučinku, jaké praktické přínosy to pro něj bude mít?

Přínos jednak pro vlastní život. Protože ale koučink vnímám jako metodu, není to ambice, aby se životy lidí, co do toho vstoupí, museli změnit a že musíme být jinými lidmi. Možná vnesu také to, co čistokrevní koučové neradi vidí - že do koučování patří leckdy i rada. Pomáhat a být zaměřen na to, abychom jako koučové aktualizovaly potenciály druhých lidí, aby se na sebe lidé mohli podívat z různého úhlu pohledu.

Pokud člověk nevystuduje psychologii, může se vůbec účastnit tohoto koučinku?

Ano, protože ta teorie, která bude vycházet z psychologie, je předmětem samotného výcviku tak, aby tady nebyli hendikepováni ti, kteří psychologii nemají. Do koučinku budeme ale také vnášet rozměr businessu, protože jsme orientovaní především na ten business koučink.

Účastníci školy budou mít také za úkol vypracovat určité kazuistiky. Co to znamená?

Jestliže povedu nějaké své klienty, potřebuji prokázat to, že uplatnili přístupy cílevědomého koučinku. Potřebuji prokázat, že jsou stavu zformulovat assessment, jsou stavu zformulovat cíle dalšího postupu. Toto potřebuje kouč dokumentovat pomocí případové studie - je to příležitost podívat se na to z perspektivy, a také se tím učit.

Kdy cílevědomý koučink začíná?

Na přelomu ledna a února otevíráme druhý dvouletý běh koučinku a takto chceme otevírat každého půlroku či roku podle toho, kolik lidí projeví zájem. Samozřejmě tak, abychom vždy měli skupinu lidí, která může být vzájemně inspirující.

Nová škola koučinku - Cílevědomý koučink

Doporučené kurzy