Elektronická identifikace – do roka a do dne. Přijďte na konferenci!

Zveme Vás na odbornou konferenci eIDAS od teorie k praxi, která se uskuteční 19. září 2017 v Konferenčním centru hotelu Grandior. Pořadatelem akce, konané pod záštitou náměstka ministra vnitra JUDr. Jaroslava Strouhala, je již tradičně společnost Exponet s.r.o. Konference si klade za cíl seznámit účastníky během jednoho dne s maximem informací o změnách, které do českého právního prostředí přináší  právní předpisy související s částí nařízení eIDAS týkající se elektronické identifikace (nabývá účinnosti 29. září 2018).

Přednášející z řad vysokých státních úředníků a renomovaných právních odborníků se ve svých příspěvcích zaměří na dopady nového zákona o elektronické identifikaci a v souvislostech vysvětlí, jak tato změna ovlivní naše osobní a pracovní životy. 

Úvodem konference si podrobně představíme zákon o elektronické identifikaci. Dojde i ke stručnému seznámení s aktuálními informacemi k výše uvedeným evropským nařízením a související českou legislativou stejně jako s návrhy na změny právních předpisů. 

Tematicky se také dotkneme dopadů nařízení eIDAS na komunikaci s veřejnou správou a samosprávou nebo dopadů na spisové služby.  

Představíme si nové vize připravované v rámci sekce ICT Ministerstva vnitra, zejména pak nový portál občana, který by v budoucnu měl být efektivním nástrojem pro styk občana s veřejnou správou. 

V příspěvcích přednášejících se dále seznámíme jakým způsobem pracovat po 1.7.2016 s nástroji jako je elektronický podpis či elektronická pečeť, či po 1.7.2016 správně zacházet s elektronickými dokumenty. V bodech si osvětlíme, jak po 1.7.2018 správně používat elektronickou identifikaci a jaké možnosti vám přinesou nové služby e-Governmentu v roce 2018.

Stranou nezůstane ani nařízení GDPR, které v této oblasti přináší též řadu nových povinností  nebo zajímavosti o zprovoznění tzv. Národního bodu a nutnosti jeho implementace.

Podrobný program, představení přednášejících a registrace na eidas.konference.cz

Elektronická identifikace – do roka  a do dne. Přijďte na konferenci!

Doporučené kurzy