EQUAL PAY DAY - 29. březen 2019 KONFERENCE

Equal Pay Day ≈ Den rovnosti platů, je symbolický den věnovaný zvyšování povědomí o rozdílech v odměňování žen a mužů.  V ČR na to již 10 let upozorňuje Business & Professional Women CR pomocí 2denní události přinášející trendy a inspiraci mimořádných hostů, včetně zahraničních. 

Tradiční témata ukazujeme v netradičním světle, odborně, ale přesto srozumitelně. Páteční konference s tématem FIREMNÍ KULTURA V ČASE ZMĚN HODNOT a sobotní Mentoring day u kulatých stolů.   

SPOLEČNOST SE NA MUŽE A ŽENY NEDĚLÍ, SPOLEČNOST SE Z NICH SKLÁDÁ
  • Pojďme poskládat firemní kulturu respektující ty, kteří nezapadají do typického profilu nastaveného v minulosti a jak zacházet spravedlivě (nikoli nutně stejně) se všemi talenty.
  • Pojďme sdílet zkušenosti pomocí mentoringu pro posílení sebevědomí a sebedůvěry.
  • Spojte se s nejreprezentativnější networkingovou akcí v ČR, buďte tou změnou.
EQUAL PAY DAY - 29. březen 2019 KONFERENCE

Doporučené kurzy