Jaké přínosy má Six Sigma certifikovaný manažer pro organizaci?

Jak Six Sigma přispívá k lepšímu postavení na trhu práce 

V dnešní dynamické době je obrovský tlak na efektivní štíhlou výrobu, ale i procesy. Six Sigma nabízí nejenom to, ale i zefektivnění a zvýšení výkonu u stávajících zdrojů. Role Six Sigma je stále více viditelná i na projektech mimo výrobu, ale i třeba development, ve službách atd… 

Velké a nadnárodní společností mají dokonce speciální oddělení Six Sigma, které se věnuje analytice, identifikaci vadných procesů, jejich opravě, či odstranění. Zkrátka oddělení, které je strategicky důležité, neboť zvyšuje efektivitu a stará se o bezproblémový chod společnosti.

Odkud metodiky pochází a proč je tak úspěšná?

Metodika Six Sigma byla založena v roce 1986 inženýrem Billem ve spol. Motorola. Jeho cílem bylo zlepšení řízení a efektivity. Tento manažerský přístup je založený na statistických metodách, kontroly kvality atd.. Postupně byl vylepšen o Plan Do Check Act (PDCA) model. 

Metodika prorazila do Evropy díky manažerům z Porsche. Oslovily japonské inženýry o pomoc s optimalizací výroby. Cílem bylo zachránit samotnou automobilku, která měla obrovské problémy v procesech. Do té doby prakticky neexistovalo, že by japonské firmy a jejich manažeři nějakým způsobem pomáhali evropským společnostem.

Řada argumentů pro Six Sigma kurz a certifikaci

Díky certifikaci prokážete znalosti procesů a technik, které se používají pro zlepšování a zeštíhlování procesů.

Absolventi se shodují, že jim metodika zvyšování výkonu a zeštíhlování procesů Six Sigma pozitivně ovlivnila kariéru. Už jen samotný fakt, že do svého CV, nebo LinkedIn profilu přidáte tuto mezinárodně respektovanou certifikaci, dáváte najevo všem v okolí, že pracujete na svých manažerských a analytických schopnostech. 

Principy Six Sigma a Lean jsou přitom využívané napříč odvětvími po celém světě. Podobně, jako projektové řízení, které bylo dříve výsadou jen vybraných firem a dnes defacto každá organizace realizuje své plány přes projekty. 

Kdo je ideální adept?

Zde hodně záleží na popisu vaší pracovní pozice a profilu kariéry. Nicméně existují základní vodítka, která vám ukáží přínosy Six Sigma pro Vaši kariéru.

Certifikace má několik úrovní, které se liší náročností. Tyto certifikace lze získat prostřednictvím akreditovaného certifikačního orgánu TAYLLORCOX. Získáte tím navíc unikátní know-how, protože

  • Jsme akreditovaná školící organizace Accredited Training Organisation (ATO)
  • Školení vedou nanejvíc povolaní: mezinárodně akreditovaní Quality Lead Auditors se skutečnou praxí
  • Jako jediní v oboru máme akreditaci nejenom na kurzy, ale realizujeme i audity organizací dle standardů (ISO 9001, Six Sigma)

Úrovně certifikace řazené od nejnižší

Six Sigma Intro

Manažerský úvod do principů, procesů, statistiky a manažerské analytiky. Osvojíte si základní koncepty. Jde o 1/2 denní průřez bez certifikační zkoušky. 

Six Sigma Yellow Belt

Vás naučí používat metodiku projektově. Budete znát postupy a principy kde, jak a proč využít Six Sigma metodiku pro zvednutí efektivity, nastavení štíhlého řízení (Lean) a navíc dokážete využít standard pro řešení problémů.

Six Sigma Green Belt

V této úrovni budete ovládat pokročilou analýzu a proaktivně identifikovat / řešit problémy, které mají negativní vliv na kvalitu. Manažeři s certifikací Green Belt jsou obvykle vedoucí pracovníci, kteří vedou projekty. Nebo pomáhají svým ředitelům (Black Belt) při shromažďování a analytice dat. 

Six Sigma Green Belt patří mezi nejčastější certifikace, která nabízí uplatnění na rozmanitých pracovních pozicích. Z tohoto důvodu je také nejvíce poptávána u HR manažerů, Recruitmentů a další “lovců hlav”. Green Belt má zkrátka váhu u zaměstnavatelů.

Six Sigma Black Belt

Černý pás mají profesionálové, experti středního a vyššího managementu. Poskytují podporu a školení nižších úrovní, koordinují vedoucí pracovníky. Pomáhají formovat strategii, rozvíjet klíčové oblasti, optimalizovat procesy. 

Jaké přínosy má Six Sigma certifikovaný manažer pro organizaci?

U tohoto školení nejde o teorii. Získáte manažerské dovednosti v oblasti zvyšování kvality. Proces školení Six Sigma zahrnuje praktickou práci na projektech a implementaci teoretických principů do scénářů reálného života. Absolvování kurzu Six Sigma vám pomůže získat cenné zkušenosti ještě před nástupem do pracovního procesu. 

Snižuje náklady

Redukcí defektů, chyb a dalších negativních dopadů výrazně snížíte plýtvání. Tím přímo úměrně snižujete náklady a generujete vyšší zisky.

Zvyšuje produktivitu

Společnosti díky postupům Lean Six Sigma, konkrétně technikám DMAIC zvyšují rychlost a produktivitu realizace projektů. Díky tomu dokáží ušetřit v průměru cca 30% nákladů.

Usnadňuje zajištění shody

Six Sigma si rozumí se standardy ISO, PRINCE2, ITIL a dalšími. Z tohoto důvodu je to skvělý optimalizační nástroj pro dosahování vyšší efektivity, ziskovosti, zkracování termínů dodávek atd.. Specialisté na pozicích se znalostí Six Sigma jsou klíčovým pilířem pro zajištění smluvních podmínek a dodržování standardů kvality a posuzování rizik

Zlepšuje kvalitu a procesy

Absolvováním Six Sigma školení se naučíte analyzovat výrobní, operativní i byznys procesy. Naučíte se systematicky realizovat kroky, které vedou ke zlepšení. Dokážete provést i audit - defacto revizi současných postupů a analyzovat, jak toto nastavení ovlivňuje výkonnost. Zvládnete metody měření finančních dopadů a budete lípe plánovat.

Je příslibem lepšího platu

Existuje nespočet průzkumů, které deklarují, že držitelé certifikace Six Sigma jsou v v platové třídě 100.000+ měsíčně a patří k nejlépe placeným profesionálům na celém světě.  Pokud zadáte např. na portálu jobs.cz do vyhledávače „six sigma“, získáte cca 50 skvěle placených pracovních míst. Pochopitelně TOP 10 je pro zkušené manažery, optimálně s certifikací Black Belt. Začátečníci se budou ohlížet  a začínat spíše na spodních pozicích v žebříčku. 

Celý článek

Jaké přínosy má Six Sigma certifikovaný manažer pro organizaci?

Doporučené kurzy