Zveme Vás na konferenci "ELEKTRONIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK"

6. ročník konference ELEKTRONIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK – výměna zkušeností, novinky a trendy 

Cíl konference:

Letošní ročník konference přináší širokou nabídku poutavých témat a zajímavé řečníky. A budeme se dívat hlavně do budoucnosti. Probereme, jak to bude s elektronizací veřejných zakázek v roce 2020. Zkusíme si odpovědět na otázku, jaké bude digitální Česko. Podíváme se, jaké jsou plány a realita MMR v oblasti elektronizace veřejných zakázek. Ale také Vám poradíme, jak mít elektronické zakázky právně správně a co znamená kybernetická bezpečnost pro zadavatele. Konference je opět i prostorem pro výměnu zkušeností mezi zadavateli, uživateli elektronických nástrojů.

Přednášející: 

Ing. David Horký, MBA, jednatel společnosti, QCM, s.r.o.; Ing. Jan Hrádek, ředitel společnosti, Tender systems, s.r.o.; Mgr. Adéla Havlová, LL.M., partnerka, AK Havel, Holásek & Partners; Ing. Stanislav Bogdanov, ředitel Odboru elektronizace veřejných zakázek a koncesí, Ministerstvo pro místní rozvoj; Mgr. Václava Kotrbová, MSc, odbor analýz a podpora řízení, Kraj Vysočina; Ing. Jan Dienstbier, Viceprezident, Český institut manažerů informační bezpečnosti a další...

O čem budeme letos hovořit?

-  Veřejné zakázky elektronicky v roce 2020 (Ing. David Horký, MBA)

-  Centrální nákupy – jak bude kraj Vysočina zadávat v příštím desetiletí? (Mgr. Václava Kotrbová, MSc)

-  Současnost a budoucnost elektronického zadávání z pohledu MMR - (NIPEZ 2.0, ROZZA) - (Ing. Stanislav Bogdanov)

-  Digitální Česko – jak nás změní? (Ing. Jan Hrádek)

-  Elektronizace zakázek právně správně (Mgr. Adéla Havlová, LL.M)

-  Jsou Vaše elektronické zakázky v bezpečí? Kybernetická bezpečnost pro zadavatele (Ing. Jan Dienstbier)

- ÚOHS v době elektronické (bude brzy doplněno)

Cena:

Včasné přihlášení do 20. 8. 2019 za cenu: 3 509 Kč vč. DPH za osobu* * V ceně je zahrnuta účast, materiály z prezentací, výklad řečníků, občerstvení, oběd, certifikát o absolvování. V ceně není zahrnuto ubytování, které si hradí každý účastník sám.

Od 21. 8. 2019 za cenu: 4 719 Kč vč. DPH za osobu* * V ceně je zahrnuta účast, materiály z prezentací, výklad řečníků, občerstvení, oběd, certifikát o absolvování. V ceně není zahrnuto ubytování, které si hradí každý účastník sám.

Moderuje: Michala Hergetová

Je televizní ekonomická redaktorka a novinářka. V roce 2005 se stala ekonomickou redaktorkou v České televizi. Moderuje pořad Ekonomika na zpravodajském kanálu ČT24

Více informací a registrace na webu.

* Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu  a časového uspořádání konference bez předchozího oznámení.

Zveme Vás na konferenci "ELEKTRONIZACE VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK"

Doporučené kurzy