Vyberte si z nabídky manažerských kurzů

Lokalita:
Praha

Osobnostní rozvojTRÉNINK ASERTIVNÍCH TECHNIK ve složitých situacích - 2denní

Praha

Osobnostní rozvojEMOČNÍ INTELIGENCE - klíč k úspěchu

Praha

Osobnostní rozvojEFEKTIVNÍ PREZENTACE

Praha

Osobnostní rozvojSebemotivace a zvládání stresu

Praha

Osobnostní rozvojJAK PŘEKONAT NESOUHLAS - trénink vyjednávání - 2denní

Pardubice

Osobnostní rozvojAsertivita v mezilidských vztazích

Pardubice

Osobnostní rozvojEfektivní zvládání konfliktů

Praha

Osobnostní rozvojZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

Praha

Osobnostní rozvojZVLÁDÁNÍ NÁTLAKOVÝCH TAKTIK A MANIPULACE při vyjednávání - 2denní

Praha

Osobnostní rozvojTIME MANAGEMENT - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu - 2denní

Praha

Osobnostní rozvojWork-Life balance aneb Jak být v dobré osobní kondici

Praha

Osobnostní rozvojÚSPĚCH MÁ SVÁ PRAVIDLA - čím to, že někdo úspěch má a jiný ne, jak to dělají ti úspěšní

Praha

Osobnostní rozvojNEJČASTĚJŠÍ CHYBY V PÍSEMNÉM I MLUVENÉM VYJADŘOVÁNÍ z hlediska jazykové správnosti a vhodnosti

Praha

Osobnostní rozvojJAK LÉPE PRACOVAT S INFORMACEMI A SE SVOU PAMĚTÍ - 2denní

Praha

Osobnostní rozvojASERTIVNÍ KOMUNIKACE - 2denní

Praha

Osobnostní rozvojTIME MANAGEMENT - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu - 2denní