Aktuálně vypsané kurzy školitele

Praha

Personální managementZákon o daních z příjmů – závislá činnost

Praha

Personální managementPersonální a mzdová problematika v roce 2019 – zkušenosti a praktické poznatky z praxe

Praha

Účetnictví a daněMezinárodní zdanění příjmů – principy a detailní rozbor smluv

Praha

Účetnictví a daněÚčetní případy pro pokročilé aneb účetnictví 2019 v příkladech

Praha

Personální managementMzdové účetnictví pro personalisty

Praha

Účetnictví a daněZákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu

Praha

Personální managementCestovní náhrady ve vazbě na zákon o daních z příjmů a další právní předpisy

Brno

Management a leadershipAnglicky za tři měsíce – ukázkový workshop v Brně

Praha

Personální managementZákon o pojistném na sociální zabezpečení

Praha

Personální managementZákon o zdravotním pojištění

Praha

Personální managementSrážky ze mzdy, exekuce, osobní bankrot

Praha

Účetnictví a daněPodvojné účetnictví od A do Z – pro mírně pokročilé

Praha

Účetnictví a daněZákon o spotřebních daních a ekologická daň

Praha

Účetnictví a daněMalé daně – výklad zákonů

Praha

Personální managementPraktikum pro začínající personalisty a mzdové účetní 2019

Praha

Účetnictví a daněZákon o dani z nemovitých věcí

Spolupracujeme

  • GRADA
  • personalista.com
  • Exponet
  • EPD