Aktuálně vypsané kurzy školitele

Praha

Office managementRozhovory v manažerské praxi

Praha

Office managementPersonální controlling: nástroj ke zvýšení efektivity personálního řízení

Praha

Kancelářský softwarePříprava profesionální prezentace v MS PowerPoint

Praha

Kancelářský softwareZískávání, analýza a následná prezentace dat v MS Excel

Praha

Účetnictví a daněProjektové řízení pro začínající projektové manažery

Praha

Účetnictví a daněMarketing a reklama – daňové a účetní aspekty

Praha

Právo a legislativaHospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

Praha

Účetnictví a daněMajetek podle českých předpisů a IFRS – srovnání, včetně nového standardu na leasing

Praha

Office managementPsychohygiena – cílevědomá úprava životního stylu aneb jak udržet pracovní výkonnost a sociální vztahy

Praha

Účetnictví a daněPřeměny obchodních společností – účetní a daňový pohled

Praha

MarketingEmployer branding – staňte se magnetem na talenty

Praha

MarketingVizitka písemné komunikace – jak se prezentovat působivě, bez chyb a nedostatků

Praha

Právo a legislativaSystémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro potravinářský průmysl

Praha

Právo a legislativaZahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně modelových situací a příkladů

Praha

Office managementEfektivní komunikace – neverbální a verbální komunikace, zvládání konfliktních situací

Účetnictví a daněON-LINE KURZ: Zákonné opatření o dani z nabytí nemovitých věcí 2018

Spolupracujeme

  • GRADA
  • personalista.com
  • Exponet
  • EPD