Aktuálně vypsané kurzy školitele

Praha

Personální managementDPH pro nestátní neziskové organizace aktuálně

Praha

Právo a legislativaNovela zákona o obchodních korporacích

Praha

Personální managementÚčtování nestátních neziskových organizací dle vyhlášky č. 504/2002 Sb. včetně aktualit a daňových souvislostí

Praha

Účetnictví a daněZákon o DPH se zaměřením na tuzemsko

Praha

Účetnictví a daněDaně – výklad nejdůležitějších zákonů

Praha

Finance a ekonomikaFinance pro nefinanční manažery – komplexní přehled včetně příkladů

Praha

Management a leadershipNedostatek sebevědomí v komunikaci a triky, jak to zlepšit

Praha

Účetnictví a daněZákon o daních z příjmů – právnické osoby

Praha

Personální managementMzdové účetnictví pro personalisty

Praha

Účetnictví a daněHmotný a nehmotný majetek z hlediska daní z příjmů

Praha

Účetnictví a daněZákon o daních z příjmů – fyzické osoby

Praha

Management a leadershipZvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou

Praha

Koučink a mentoringKritické myšlení a rozhodování aneb rozhodovací manuál

Praha

Management a leadershipTo nejdůležitější z komunikace, typologie a obrany proti manipulaci

Praha

Finance a ekonomikaKalkulace a cenotvorba se zaměřením na prodej služeb v komerčním prostředí

Praha

Účetnictví a daněPrávní minimum pro daňové poradce

Spolupracujeme

  • GRADA
  • personalista.com
  • Exponet
  • EPD