Aktuálně vypsané kurzy školitele

Praha

Účetnictví a daněZdaňování příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků v roce 2018 a roční zúčtování za rok 2017

Praha

Právo a legislativaDopady obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) ve veřejné správě. Jak zajistit soulad organizace s GDPR?

Praha

Účetnictví a daněZásoby, skladová evidence, vazba na fakturaci, drobný majetek, sestavení směrnice v roce 2018

Praha

Office managementAktivně proti stresu a vyhoření aneb největší omezení jsou v naší hlavě

Praha

Účetnictví a daněKurz – elektronická evidence tržeb (EET)

Praha

Účetnictví a daněIFRS – mezinárodní standardy účetního výkaznictví komplexně

Praha

Právo a legislativaZaměstnávání osob se zdravotním postižením a související otázky

Praha

Finance a ekonomikaÚčetní závěrka za rok 2017 včetně finanční analýzy

Praha

Office managementAsertivita, způsob jednání a zvládání konfliktních situací

Praha

Účetnictví a daněNovinky v pravopise, stylistice a normě

Praha

Účetnictví a daněDaň z příjmů – novinky v roce 2017/2018 (odpolední seminář)

Praha

Office managementZlepšete si koncentraci, paměť, tvořivost, motivační schopnosti – Farmulti®metoda, psychovzorce®

Praha

Právo a legislativaZaměstnávání cizinců a vysílání pracovníků z pohledu zdravotního a sociálního pojištění a daně z příjmů v roce 2018 – případové studie

Praha

Účetnictví a daněEtiketa pro úřednice a úředníky

Praha

Účetnictví a daněPersonální a mzdová problematika v praxi roku 2018

Praha

Office managementDesatero užitečné komunikace

Spolupracujeme

  • GRADA
  • personalista.com
  • Exponet
  • EPD