Aktuálně vypsané kurzy školitele

Praha

Právo a legislativaZásady osobní, provozní hygieny – správná praxe v potravinářských provozech

Praha

Finance a ekonomikaZáklady risk managementu včetně příkladů z praxe

Praha

Management a leadershipModerní asertivita v praxi aneb naučte se říkat "ano"

Personální managementDaň z přidané hodnoty na praktických příkladech – zaměřeno na obce a územně samosprávné celky (on-line seminář)

Praha

Management a leadershipAsistentka – královna předpokoje

Praha

Management a leadershipPraktický trénink pokročilejších prezentačních dovedností

Praha

Koučink a mentoringObchodní a vyjednávací dovednosti

Management a leadershipRestart aneb Motivace po česku (online seminář)

Praha

Personální managementPostup kontroly podle zákona č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu, a souvisejících předpisů

Praha

Koučink a mentoringJak reagovat na změny nákupního procesu zákazníka

Management a leadershipEnergy management: jak mít dostatek energie na důležité činnosti (online seminář)

Management a leadershipNeviditelný leadership – jak lidi vést namísto řídit (online seminář)

Praha

Koučink a mentoringPrezentační dovednosti – jak dát prezentaci šťávu

Praha

Management a leadershipZvládání krizových situací proměnou komunikace

Praha

Koučink a mentoringJak komunikovat a vzájemně si dobře porozumět

Praha

Koučink a mentoringManažerské rozhodování – cesty, postupy, metody a nástroje

Spolupracujeme

  • GRADA
  • personalista.com
  • Exponet
  • EPD