RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON

RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON

Aktuálně vypsané kurzy školitele

Praha

Právo a legislativaKybernetická bezpečnost - Kybernetická bezpečnost a ochrana dat ve veřejném sektoru - ON-LINE

Praha

Právo a legislativaPrávo na informace - praktický výklad zákona o svobodném přístupu k informacím, judikatury a jeho aktuálních novel - ON-LINE

Praha

Stavebnictví a realityMS Excel - analýza dat - ON-LINE

Praha

Účetnictví a daněKonzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2020 a v roce 2021 - ON-LINE seminář

Praha

Stavebnictví a realityStylistika současné češtiny - ON-LINE

Praha

Právo a legislativaÚčastníci řízení podle stavebního zákona ke květnu 2021 - ON-LINE

Praha

Právo a legislativaPokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv - ON-LINE

Praha

Právo a legislativaOdpovědnost státu za újmu způsobenou při výkonu veřejné moci v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu (s výjimkou nepřiměřené délky/průtahů v soudních a správních řízeních) - ON-LINE

Praha

Právo a legislativaNový zákon o odpovědnosti za přestupky - základy odpovědnosti za přestupek - zkušenosti s aplikací v praxi - ON-LINE seminář

Praha

Právo a legislativaPísemnosti, vzory smluv, dohod a vnitrofiremních předpisů, které vydává zaměstnavatel po novele zákoníku práce - ON-LINE

Praha

Účetnictví a daněCizí měna v účetnictví a související kurzové přepočty - ON-LINE

Praha

Právo a legislativaNámitky sousedů proti stavbě I. - proč a jak je má stavební úřad posuzovat - ON-LINE

Praha

Právo a legislativaVeřejná podpora - sporné otázky při aplikaci pravidel - ON-LINE

Praha

Právo a legislativaKybernetická bezpečnost - kybernetická bezpečnost v předpisech mimo zákon o kybernetické bezpečnosti - ON-LINE seminář

Praha

Právo a legislativaInsolvenční řízení - řešení úpadku oddlužením - aktuální výkladové problémy a judikatura - ON-LINE

Praha

Právo a legislativaAutorský zákon - podrobně a aktuálně - ON-LINE

Spolupracujeme

  • GRADA
  • personalista.com
  • Exponet
  • EPD