RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON

RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON

Aktuálně vypsané kurzy školitele

Praha

Účetnictví a daněDaňové a účetní novinky roku 2019 - komplexní pohled

Praha

Právo a legislativaGDPR ve školství - časté problémy

Praha

Účetnictví a daněDPH v roce 2019 u intrakomunitárních dodávek, dovozu a vývozu zboží a při poskytování služeb mezi subjekty z různých členských států a ze třetích zemí

Praha

Právo a legislativaBytové spoluvlastnictví, správa společných částí, společenství vlastníků jednotek, praktické problémy a jejich řešení, informace o projednávané novele ObčZ, aktuální judikatura

Praha

Právo a legislativaSmlouvy a dohody podle zákoníku práce v roce 2019, tvorba firemních předpisů

Praha

Právo a legislativaNová úprava a.s. a s.r.o. - aktuálně k hlavním změnám a nejasnostem

Praha

Právo a legislativaZadávání veřejných zakázek v oblasti IT

Praha

Právo a legislativaProcesní obrana při poskytování dotací po významné novele velkých rozpočtových pravidel, účinné od 1. 1. 2018

Praha

Stavebnictví a realityTimemanagement s využitím myšlenkových map

Praha

Právo a legislativaSplnění dluhu, započtení pohledávky a odstoupení od smlouvy - průvodce nejčastějšími způsoby zániku závazku

Praha

Účetnictví a daněDaňové přiznání fyzických osob za rok 2018 a novinky v daňové legislativě od roku 2019

Praha

Právo a legislativaNové typy řízení v oblasti věcných práv II.

Praha

Právo a legislativaStavební zákon na úseku územního rozhodování po velké novele stavebního zákona

Praha

Právo a legislativaPrávo na sociálních sítích Změna data konání: Seminář se uskuteční 3. 4. 2019

Praha

Právo a legislativaOddlužení ve světle posledních změn insolvenčního zákona

Praha

Právo a legislativaNáhrada škody a nemajetkové újmy z provozu dopravních prostředků

Spolupracujeme

  • GRADA
  • personalista.com
  • Exponet
  • EPD