RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON

RNDr. Ivana Hexnerová – BOVA POLYGON

Aktuálně vypsané kurzy školitele

Praha

Právo a legislativaPéče řádného hospodáře - podstata, limity a důsledky jejího porušení

Praha

Právo a legislativaInsolvenční řízení po novele (věřitelé - uplatňování a uspokojování pohledávek) - aktuální výkladové problémy a judikatura

Praha

Právo a legislativaSoudní přezkum ve věcech správního trestání - aktuální judikatura správních soudů

Praha

Právo a legislativaDiskriminace, nerovné zacházení a šikana v pracovněprávních vztazích

Praha

Právo a legislativaDoručování písemností ve veřejné i soukromé sféře

Praha

Právo a legislativaAutorský zákon aktuálně

Praha

Právo a legislativaPraktický průvodce sousedským právem (od imisí po nezbytnou cestu)

Praha

Účetnictví a daněKonzultační seminář a panelová diskuse k uplatňování a vzájemným vazbám předpisů o DPH, dani z příjmů právnických osob a účetnictví za rok 2018 a v roce 2019

Praha

Stavebnictví a realityMS Excel - efektivně

Praha

Právo a legislativaStavební zákon a jeho prováděcí předpisy po významných novelách

Praha

Právo a legislativaPokročilé praktikum uzavírání smluv - seminář volně navazující na semináře zabývající se uzavíráním smluv

Praha

Právo a legislativaNáhrada újmy a škody v důsledku protahovaných řízení soudních a správních v nejnovější judikatuře Nejvyššího soudu

Doksy

Právo a legislativaAkciová společnost pod drobnohledem

Praha

Právo a legislativaZákon o státní službě po velké novele od 1. 3. 2019

Praha

Právo a legislativaAplikace správního řádu v podmínkách zákona o státní službě

Praha

Právo a legislativaVybrané otázky medicínského práva

Spolupracujeme

  • GRADA
  • personalista.com
  • Exponet
  • EPD