Aktuálně vypsané kurzy školitele

Null

Právo a legislativaSMLUVNÍ UJEDNÁNÍ VE SMLOUVÁCH V ZAHRANIČNÍM OBCHODĚ v roce 2020 a jejich vliv na uplatňování DPH a celních předpisů

Null

Právo a legislativaZAMĚSTNÁVÁNÍ CIZINCŮ v ČR - komplexní výklad

Null

Právo a legislativaZÁKONÍK PRÁCE v době nouzového stavu a po něm, jeho projednávaná novela, související zákony

Null

Účetnictví a daněPRŮMĚRNÝ A PRAVDĚPODOBNÝ VÝDĚLEK v praxi - výpočty, použití a souvislost s programem Antivirus

Null

Účetnictví a daněZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ pro začínající mzdové účetní

Null

Účetnictví a daněNEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ pro začínající mzdové účetní

Null

Účetnictví a daněDŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ A EVIDENČNÍ LISTY pro začínající mzdové účetní

Null

Účetnictví a daněDAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI pro začínající mzdové účetní

Null

Účetnictví a daněSRÁŽKY ZE MZDY

Null

Účetnictví a daněVEDENÍ MZDOVÉ AGENDY pro začínající mzdové účetní - 2denní

Null

Účetnictví a daněÚČETNÍ OPERACE VYJÁDŘENÉ V CIZÍCH MĚNÁCH z pohledu účetního, daňového, z pohledu DPH, vč. problematiky zahraničních pracovních cest

Null

Právo a legislativaDOHODA O PROVEDENÍ PRÁCE A DOHODA O PRACOVNÍ ČINNOSTI, práce z domova a jiné pružné formy zaměstnávání

Null

Personální managementPŘEHLED ČINNOSTÍ MZDOVÉHO ÚČETNICTVÍ pro personalisty a další zájemce, kteří nejsou mzdové účetní

Null

Právo a legislativaPRACOVNĚPRÁVNÍ DOPADY COVID-19

Null

Účetnictví a daněOPATŘENÍ ANTIVIRUS_COVID 19 – DOPADY DO ZÚČTOVÁNÍ OD 03/2020 - karanténa (neschopnost) a ošetřovné (karanténa); evidence nepřítomností, a to i ve vztahu k náhradám pro účely prokazování programu ANTIVIRUS

Null

Účetnictví a daněPRAKTICKÉ UPLATŇOVÁNÍ ZÁKONA O DPH a novela od roku 2020

Spolupracujeme

  • GRADA
  • personalista.com
  • Exponet
  • EPD