Aktuálně vypsané kurzy školitele

Praha

Účetnictví a daněFAKTURACE s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů

Praha

Právo a legislativaZÁVAŽNÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE 2020

Praha

Finance a ekonomikaFINANČNÍ CONTROLLING - moderní metody v příkladech

Praha

Právo a legislativaPRACOVNĚLÉKAŘSKÁ SLUŽBA

Praha

Finance a ekonomikaFINANČNÍ CONTROLLING pro pokročilé - praktické nástroje s využitím Excelu

Praha

Účetnictví a daněVELKÁ NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE z pohledu mzdové účetní

Praha

Právo a legislativaŘešení 40 modelových transakcí v zahraničním obchodě - UPLATŇOVÁNÍ CELNÍCH PŘEDPISŮ A DPH

Praha

Management a leadershipVEDENÍ FIREM, TÝMŮ A LIDÍ pro zkušené manažery aneb leadership pro 21. století - 2denní

Praha

Účetnictví a daněNEHMOTNÝ A HMOTNÝ MAJETEK - účetní a daňové aspekty

Praha

Obchod a prodejní dovednostiCENOVÉ VYJEDNÁVÁNÍ pro dodavatele

Praha

Obchod a prodejní dovednostiVYJEDNÁVÁNÍ S VELKÝMI A SILNÝMI ZÁKAZNÍKY aneb David a Goliáš

Praha

Osobnostní rozvojTRÉNOVÁNÍ MOZKU - memory jogging

Praha

Office managementOBCHODNÍ, ÚŘEDNÍ A FIREMNÍ KORESPONDENCE

Praha

Právo a legislativaNEJČASTĚJŠÍ CHYBY A OMYLY V OBCHODNÍCH SMLOUVÁCH

Praha

Obchod a prodejní dovednostiSPECIFIKA TELEFONICKÉHO A E-MAILOVÉHO vyjednávání se zákazníky

Praha

Kancelářský softwareMS EXCEL pro začátečníky a mírně pokročilé - 2denní

Spolupracujeme

  • GRADA
  • personalista.com
  • Exponet
  • EPD