Aktuálně vypsané kurzy školitele

Praha

Personální managementPÉČE O KLÍČOVÉ ZAMĚSTNANCE a průzkumy spokojenosti zaměstnanců

Praha

Právo a legislativaAKTUÁLNÍ OTÁZKY ZÁKONÍKU PRÁCE, včetně novelizace pro rok 2020

Praha

Účetnictví a daněCIZINEC a zúčtování mzdy v ČR

Praha

Finance a ekonomikaCO BY MĚL ZNÁT EKONOM Z ÚČETNICTVÍ - srozumitelné souvislosti účetnictví v příkladech

Praha

Management a leadershipEFEKTIVNÍ DELEGOVÁNÍ ÚKOLŮ aneb jak účinně přenášet úkoly a pravomoci na jinou osobu

Praha

Personální managementAGE MANAGEMENT - několik generací na jednom pracovišti - výhody pro všechny strany

Praha

Management a leadershipVIRTUÁLNÍ REALITA A PRŮMYSL 4.0

Praha

Účetnictví a daněVEDEME POKLADNÍ HOTOVOST A CENINY v souladu se všemi právními předpisy, vč. elektronické evidence tržeb

Praha

Účetnictví a daněARCHIVACE DAT A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ pro personalisty a mzdové účetní

Praha

Kancelářský softwareMS EXCEL pro pokročilé - 2denní

Praha

NákupTRÉNINK VYJEDNÁVÁNÍ pro nákupčí - 2denní

Praha

Osobnostní rozvojTIME MANAGEMENT - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu - 2denní

Praha

Management a leadershipMANAŽERSKÁ KONTROLA A PODPORA - zpětná vazba, proč kontrolovat a co, podpora, soupeření a spolupráce

Praha

Účetnictví a daněÚČETNÍ A DAŇOVÉ AKTUALITY

Praha

Účetnictví a daněPOHLEDÁVKY - účetní a daňový aspekt

Praha

Právo a legislativaPRACOVNÍ PRÁVO V PRAXI - komplexní výklad, i s ohledem na projednávanou novelu zákoníku práce - 2denní

Spolupracujeme

  • GRADA
  • personalista.com
  • Exponet
  • EPD