Vyberte si z nabídky manažerských kurzů

Vyberte kategorii kurzu:
Lokalita:
Praha

Personální managementSpráva dokumentů u původců v ČR po novelách zákona o archivnictví a spisové službě a předpisů souvisejících

Praha

Management a leadershipEfektivní řešení problémů a příslušné rozhodovací metody

Praha

Osobnostní rozvojZVLÁDÁNÍ KONFLIKTNÍCH SITUACÍ

Praha

Osobnostní rozvojZVLÁDÁNÍ NÁTLAKOVÝCH TAKTIK A MANIPULACE při vyjednávání - 2denní

Praha

Personální managementPersonální a mzdová problematika v praxi roku 2020

Praha

Personální managementŘízení nákladů firmy, organizace i businessu a rozpočtování aktivitami, řízení nákladovosti a zvyšování ziskovosti-profitability v pojetí ABC a TDABC

Praha

Řízení ITIT4IT™ Foundation

Praha

Management a leadershipManažerské dovednosti aneb jak vést a motivovat lidi k vyšším výkonům

Praha

Management a leadershipZvládání konfliktních situací asertivní a konstruktivní cestou

Praha

Management a leadershipPráce s vlastním mozkem – jak si zapamatovat, co potřebuji (rozšířený seminář)

Praha

Osobnostní rozvojTIME MANAGEMENT - efektivní využití času a zvládání stresu v pracovním procesu - 2denní

Praha

Personální managementOsobní agenda zaměstnanců v pracovněprávních vztazích z pohledu GDPR a nového zákona o ochraně osobních údajů

Praha

Personální managementNovela stavebního zákona v praxi a rekodifikace veřejného stavebního práva

Praha

Management a leadershipÚčinné techniky zvládání stresu a zvyšování vlastní odolnosti

Praha

Personální managementÚčetní závěrka roku 2019 u nestátních neziskových organizací

Praha

Personální managementCestovní náhrady dle slovenské legislativy aktuálně a pro rok 2020

Partneři kategorie