Vyberte si z nabídky kurzů v oboru Právo a legislativa

Lokalita:
OblíbenýPraha

Právo a legislativaZákon o registru smluv – aktuální problematika

OblíbenýPraha

Právo a legislativaSanitace a ochranný systém proti výskytu škůdců ve stravovacích provozovnách

OblíbenýPraha

Právo a legislativaZákoník práce, zákon o dani z příjmů ze závislé činnosti, sociální a zdravotní pojištění na Slovensku aktuálně a pro rok 2019

OblíbenýPraha

Právo a legislativaBOZP a odborná a zdravotní způsobilost zaměstnanců

OblíbenýBratislava

Právo a legislativaBezpečnost' a dostupnost' dát

OblíbenýPraha

Právo a legislativaInterní audit kvality a environmentu ve smyslu ČSN EN ISO 9001:2016 a ČSN EN ISO 14001:2016

OblíbenýPraha

Právo a legislativaZákon o státní službě

OblíbenýPraha

Právo a legislativaObčanské průkazy a cestovní doklady po významné novele - první zkušenosti a problémy z aplikační praxe

Praha

Právo a legislativaNeplatnost a zdánlivost (nicotnost) usnesení valné hromady včetně informací o navrhovaných změnách

Praha

Právo a legislativaŘízení o přestupcích podle správního řádu a zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

Praha

Právo a legislativaZadávání veřejných zakázek: smlouvy na veřejné zakázky a změny závazků z těchto smluv, podmínky účasti dodavatelů v zadávacím řízení v nadlimitním a podlimitním režimu, horizontální a vertikální (in-house) spolupráce za

Praha

Právo a legislativaHospodaření s majetkem státu po novele zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích

Praha

Právo a legislativaSystémy bezpečnosti obalů – požadavky standardů na výrobce obalů pro potravinářský průmysl

Praha

Právo a legislativaZboží dvojího užití a ostatní kontrolní režimy

Praha

Právo a legislativaZahraniční holdingové struktury – právní a daňové souvislosti včetně modelových situací a příkladů

Praha

Právo a legislativaJak na problematického zaměstnance - předcházení a řešení problémů

Partneři kategorie